Kıymet takdirinden sonra satış talebi

Kıymet takdirinden sonra satış talebi

T.C.

ADANA

X İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

DOSYA NO:

Alacaklı vekili geldi. Müvekkil X Bankası A.Ş.’ye X.-TL (Masraf ve vekalet ücreti hariç) ödemeye borçlu XGIDA PAZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. (VKN: X ) ve X (TCKN: X) aleyhine başlatılan ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile takipte;

  • X İli, X İlçesi, X Mahallesi, X ada, X Parsel, X cilt, X sayfa, X arsa paylı, X nolu bağımsız bölüm

Takip konusu mesken niteliğindeki taşınmazların X İcra Müdürlüğü’nün X Talimat sayılı dosyası üzerinden hazırlanan kıymet takdir raporları aşağıda listesi belirtilen haciz alacaklıları ve ipotek alacaklısına tebliğ edilmiştir.

İtiraz üzerine X İcra Hukuk Mahkemesi’nin X E. sayılı dosyasından verilen karar ile kıymet takdiri raporu kesinleşmiştir.

Takibe konu taşınmazların kesinleşen kıymet takdirleri üzerinden satışına karar verilmesini ve satış ilanının tebliği icap eden taraflar ile ilgililere ait ad ve adresleri aşağıda belirtilenlere tebliğe çıkarılmasını teminen ilgili talimat dosyalarına UYAP üzerinden talimat yazılmasına ayrıca son tapu kaydının celbi ile varsa yeni haciz alacaklılarına da satış ilanının tebliğini,

Bu adreslere çıkartılan satış ilanını havi tebligatlar PTT’den “bila tebliğ iade” olarak döndüğü takdirde, hiç beklenilmeden ve müdürlüğünüzle muhaberata mahal bırakılmadan satış ilanı Tebligat Kanunu’nun 21’nci maddesine göre, tüzel kişilere TK. 35. maddeye göre tebliğinin sağlanmasını,

Satış ilanının taraflara ve ilgililere tebliğ sureti ile taşınmazın satışının yapılmasını talep ederim, dedi. tarih

ALACAKLI VEKİLİ

SATIŞA KONU TAŞINMAZLARIN TAPU BİLGİLERİ:

  • X İli, X İlçesi, X Mahallesi, X ada, X Parsel, X cilt, X sayfa, X arsa paylı, X nolu bağımsız bölüm

GAYRİMENKUL SATIŞ İLANININ TEBLİĞ EDİLECEĞİ İLGİLİLER:

  • C. X BANKASI A.Ş. (İPOTEK ALACAKLISI ve X İcra Md. X E. ve X İcra Md X E. sayılı dosyalar Alacaklısı)

Vekili :

Adres :

  • X GIDA PAZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. (Borçlu) (VKN: X) (TK 35. Madde uyarınca tebligat)

Adres :

  • X (Taşınmaz Maliki-Borçlu) (TCKN: X)

Adres :

  • X (X İcra Md. X E. sayılı dosyası Alacaklısı)

Vekili:

Adres :

  • QNB FİNANSBANK A.Ş. (X İcra Md. X E. sayılı dosya alacaklısı)

Vekili:

Adres:

Son düzenleme tarihi 4 Ağustos 2020 20:28

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.