Kıymet Takdiri Talebi Örneği

Kıymet Takdiri Talebi Örneği


 

 …………… İcra Müdürlüğüne

 

 

 

 Dosya No : ……………….

 

Talebin Konusu: Değer Takdiri Talebi

 

 

 

 

                 Müdürlüğümüzün yukarıda belirtilen numaralı dosyasında haczedilen gayrimenkulün değer takdirinin yaptırılmasını talep ederim.

 

 

 

 

 

Alacaklı Vekili

  Av    ……………….

 

bir yorum bırakın