Kısmi Dava Nedir?

Kısmi Dava Ne Demektir? Hangi durumlarda kısmi dava açılabilir? Kısmi davanın sonuçları ne olur?

Kısmi Dava Nedir?

Davacının aynı hukuki ilişkiden kaynaklanan alacağının veya hakkının tümünü değil belirli bir kısmını talep ederek açtığı davaya kısmi dava denir.

Bir davanın kısmi dava olarak nitelendirilebilmesi için, alacağın tümünün aynı hukuki ilişkiden doğmuş olması ve bu alacağın şimdilik bir kesiminin dava edilmesi gerekir. Örneğin, ödünç verilen 10.000 TL’nin 4.000 TL’sinin dava ile istenmesi halinde açılan dava bölünebilir bir alacağın istendiği kısmi davadır.

Eğer açılacak davadaki talep konusu, “kısmi nitelik taşıyorsa, sadece bir kısmı da davaya konu yapılabilir (HMK md 109/1)

“Talep konusunun miktarı taraflar arasında tartışmasız ya da açıkça belirgin olması halinde kısmi dava açılamayacağını öngören HMK’nun 109. maddesinin 2. fıkrasının, 11.04.2015 T. ve 29323 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “6644 Sayılı Yargıtay Kanunu ile HMK”nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 4. maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.

Kısmi dava açılabilmesi için şu koşulların bir arada bulunması gerekir:

  • Talebin konusu, bölünebilir nitelikte olmalıdır.
  • Talep konusu hak ve alacak, aynı hukuki ilişkiden doğmuş bulunmalıdır.
  • Talep konusunun miktarı, taraflar arasında netleşmiş bulunmamalıdır.

Dava açılırken, talep konusunun kalan miktarından açıkça feragat edilmiş olması hali dışında, kısmi dava açılmış bulunması, talep konusunun geri kalan kısmından feragat edildiği anlamına gelmez.

Uygulamada, bir davanın kısmi dava olduğunu belirtmek için, dilekçede “fazlaya ilişkin haklar saklı tutulmak kaydıyla” ibaresine yer verilir.

Konusu ve niteliği gereği manevi tazminat davaları, kısmi dava şeklinde açılamaz.

Kısmi Davanın Özellikleri

Davacının kısmi dava mı açtığı yoksa tam dava mı açtığı talep neticesinden belli olacaktır. Açılan bu davanın kısmi dava olduğu belirtilmemişse söz konusu dava tam anlamıyla bir eda davası olacaktır.

İlk davada istenmeyen hakların fazlaya ilişkin olanları saklı tutulmadığı için ya da açılan davanın kısmi dava olduğu belirtilmediği için daha sonra fazla olan kısım için dava açıldığında; açılan bu dava kesin hüküm engeline takılacaktır. O yüzden uygulamada açılan davada fazlaya ilişkin haklar saklı tutulmayacaksa eğer bu davanın kısmi nitelikte bir dava olduğu mutlaka belirtilmelidir.

İkinci dava kesin hükümden önce açılmışsa böyle bir sorunla zaten karşılaşılmayacaktır. Davacı dilekçesinin açıklama bölümünde ya da talep kısmında alacağının bölünebilir olduğunu ve tartışmalı olan kısmı için bu davayı açtığını gösterir ifadeleri varsa özellikle kısmi dava şeklinde ifade edilmiş olması aranmamalıdır.

Maddi Tazminatlarda Kısmi Dava

Maddi tazminat, maddi zararın giderilmesi için sorumlu kişi tarafından yerine getirilmesi gereken ve para ile ifade edilebilen bir edimdir. Maddi tazminat akit dışı sorumluluk hallerinin en önemli müeyyidesini teşkil eder.

Bu müeyyide ile maddi zararın ortadan kaldırılması ve zarar görenin ekonomik durumunun mümkün olduğu kadar eski haline getirilmesi amaçlanmaktadır.

İşte söz konusu maddi zararlar ve bu zararların giderilmesi için hükmedilen tazminatlar her daim yargılamanın başlarında açık ve net şekilde belirli olmamaktadır. Bu özellikteki durumlarda bölünebilir alacağın tartışmalı olan kısmını yargıya intikal ettirebilmek ve alacağı belirlenebilir kılabilmek için maddi tazminatlarda kısmi dava yoluna başvurmak mümkündür.

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Son düzenleme tarihi 18 Ocak 2020 01:38

Paylaş
Etiketler: Kısmi Dava Nedir
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.