Kişiye sıkı sıkıya bağlı haklardan olan boşanma davalarının takibi için avukatın vekaletnamesinde özel yetki bulunması zorunludur- Yargıtay Kararı

Mar 18, 2020 | Akıl Hastalığı Nedeniyle Boşanma

Kişiye sıkı sıkıya bağlı haklardan olan boşanma davalarının takibi için avukatın vekaletnamesinde özel yetki bulunması zorunludur

Boşanma davasına ilişkin kararın yargılamasının yenilenmesine ilişkin eldeki dava davacı erkek vekili Av. M ve Av. F tarafından açılmış ve takip edilmiştir. Kişiye sıkı sıkıya bağlı haklardan olan boşanma davaları ile yargılamanın iadesine ilişkin davaların takibi için avukatın vekaletnamesinde özel yetki bulunması zorunludur. (HMK.md.74) Davayı davacı erkek adına açan, takip eden ve temyiz eden adı geçen vekillerin vekaletnamelerinde özel yetki bulunmamakladır. Özel yetki içeren vekaletnamelerin tamamlanması için, dosya mahalline iade edilmiş, usulüne uygun olarak adı geçen vekillere yapılan tebligata rağmen özel yetki içeren vekaletname dosyaya ibraz edilmemiştir. Mahkemece gerekçeli karar bu kez davacı asile tebliğ edilmiş ise de, davacı asil tarafından yetkisiz vekil tarafından yapılan temyiz başvurusuna icazet verilmesi yönünde bir işlem yapılmadığı gibi, gerekçeli kararın kendisine tebliğinden itibaren süresi içerisinde temyiz başvurusunda da bulunmamıştır. Hal böyle olunca; hükmü davacı Mehmet’e vekaleten temyiz eden Avukatlar M. ve Av. F. Kendilerine verilen süre içerisinde Özel yetki içeren vekaletnamesini ibraz etmediklerinden ve kararın tebliğ edildiği davacı Mehmet de karan temyiz etmediğinden, yetkisiz vekil tarafından yapılan temyiz itirazlannın incelenmesine yer olmadığına oybirliğiyle karar verildi (Y2HD, 28.09.2015, E. 2015/16493, K. 2015/16385)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Kişiye sıkı sıkıya bağlı haklardan olan boşanma davalarının takibi için avukatın vekaletnamesinde özel yetki bulunması zorunludur

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir. Bilginin fonlanması ve geliştirilmesi amacıyla sitemize kayıtlı olmayan ziyaretçilerimizin günlük 3 makale görüntüleme hakkı bulunmaktadır.