Kişiye Ait Fotoğraf İzinsiz Paylaşılırsa Ne Olur?

Kişiye ait bir fotoğrafın izinsiz paylaşılması kişilik haklarına saldırı niteliği taşır. Hukuka aykırıdır. Bu yazımızda kişiye ait fotoğrafın izinsiz paylaşılmasına dair Yargıtay kararını da sizlerle paylaştık.

Yargıtay Kararı:

DAVA : Davacı D. B. ve diğeri vekili tarafından, davalı T Medya Yatırım San. ve Tic. A.Ş aleyhine 11/09/2008 gününde verilen dilekçe ile istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın reddine dair verilen 09/05/2011 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davacılar vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü:

Bu yazımızda yer alan konu başlıkları şu şekildedir:

Davacının İddiası

KARAR : Dava, basın yoluyla kişilik haklarına saldırıdan dolayı uğranılan manevi zararın ödetilmesi istemine ilişkindir. Davacılar, Bodrum ilçesinde yapılan yat yarışları sırasında, bir yat üzerinde hatıra olarak çektirdikleri fotoğrafın, Akşam Gazetesinin 26.08.2008 tarihli sayısında birinci sayfada “FBI listesindeki hacker paraları böyle yemiş” başlığıyla verilen ve devamındaki 15. sayfada ” vurgun parası hatırası” başlığı altındaki haberde yayınlanarak kendilerinin çete üyesi olarak gösterildiklerini ve böylece kişilik haklarına saldırıda bulunulduğunu ileri sürerek manevi tazminat istemişlerdir.

Davalının Savunması

Davalılar ise; dava konusu haberin gerçek ve güncel olduğunu, haberin hukuka uygun olduğunu, davacıların kişilik haklarına saldırının söz konusu olmadığını belirterek davanın reddedilmesi gerektiğini savunmuştur.

Yerel Mahkemenin Görüşü

Yerel mahkemece, “…dava konusu haberde, emniyet güçlerince yapılan operasyon hakkında bilgi verildiği, ele alınan konu bakımından haberin yayımlanmasında kamu yararı bulunduğu, haberin ve fotoğrafın kaynağının resmi merciler olduğu, davacıların fotoğrafı yayınlanmış olsa da açık kimlik bilgilerinin yazılmamış olduğu ve davacıların örgüt üyesi olduklarına dair bir bilgiye yer verilmediği…” gerekçesiyle istem reddedilmiş; karar, davacılar tarafından temyiz olunmuştur.

Dava konusu Akşam Gazetesinin 26.08.2008 tarihli sayısında birinci sayfada “FBI listesindeki hacker paraları böyle yemiş” başlığı altında “Dünyayı dolandıran sanal vurguncular binlerce kişinin hesabından boşalttıkları milyon dolarlarla keyif sürmüş. Liderliğini yaptığı çetenin beyni ise FBI listesinde “en tehlikeli ikinci hacker” olarak yer alan Ercan F. denilerek ve davacıların da bulunduğu fotoğraf kullanılarak haber yapıldığı, fotoğraf etrafındaki yazıda “Yelkenliye benzeyen Dubai Otelinde kalan Hacker’lar böyle poz verdi” denilerek habere devam edildiği, sayfadaki haberin sonunda 15 sayfaya atıf yapılarak, 15. sayfadaki ” Vurgun parası hatırası” başlığı altındaki haberde aynı fotoğraf kullanılarak ve fotoğraf altında “Günlüğü 15 bin dolara yat keyfi … Zanlılardan Ercan F.’nin boşalttığı hesaplardan elde ettiği paraları yorgan gibi üzerine örttüğü fotoğraf soruşturma dosyasına eklendi. Bazı zanlıların özellikle Dubai’deki 7 yıldızlı Burj Al Arab Oteli’nde çektirdiği fotoğraflarla günlüğü 15 bin Dolara kiraladıkları yatlarda çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı.” şeklinde habere devam edildiği görülmüştür.

Dosyadaki kanıtlara göre; davacılardan D. B.’nın, bir seyahat ve turizm şirketinin yönetim kurulu başkanı olduğu, diğer davacının da yat kaptanı olduğu, davacıların, yat yarışları sırasında cep telefonu ile hatıra olarak çektirmiş oldukları fotoğrafın, ‘internet yolu ile bankaları dolandıran bir sanal çetenin yakalanması için yapılan operasyonlarla’ ilgili yapılan haberde izinsiz olarak kullanıldığı, davacıların yazıda sözü edilen çete ile hiçbir ilgilerinin bulunmadığı anlaşılmaktadır.

Yukarıda açıklanan biçimde verilen haberle, olayla ilgisi bulunmayan davacıların, çete üyesi gibi olarak gösterilmiş olmaları, onların kişilik hakkına saldırı oluşturur. Gerçekliği kanıtlanamadığından hukuka aykırı olduğu anlaşılan bu yayın nedeniyle davacıların kişilik hakları zarar görmüştür. Kural olarak bir kimsenin fotoğrafının izinsiz yayınlanması da hukuka aykırı olup kişilik haklarına saldırı oluşturur. Bu nedenle davacıların, fotoğraflarının altına ayrıca isimlerinin yazılmamış olmasının sonuca etkisi yoktur. Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilerek, davacılar yararına olaya uygun düşecek bir tutarda manevi tazminat takdir edilmesi gerekirken, yerinde olmayan yazılı gerekçeyle istemin tümden reddedilmiş olması usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir.

SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine, 11.10.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.(T.C.YARGITAY4. HUKUK DAİRESİE. 2012/3614K. 2012/14910T. 11.10.2012)

Son düzenleme tarihi 9 Kasım 2020 14:02

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulur.