Kısıtlıya ait taşınmazın satışı için dilekçe

ADANA … SULH HUKUK MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO:

TALEPTE BULUNAN

VASİ                                                  :

KISITLI                                            :

KONU                                               : Kısıtlının hissedarı olduğu taşınmazdaki hissesinin satışına izin verilmesi talebimizden ibarettir.

AÇIKLAMALAR   

Kısıtlı … annem olup, ayırt etme gücünden yoksun bir hasta olması, işlerini takip edememesi nedeniyle talepte bulunduğum Sayın Mahkemenizin … tarihli kararı ile annem …’ye vasi olarak tayin edildim. Vasiliğim … tarihine kadar 2 yıl süre ile uzatılmıştır.

Akabinde sayın mahkemenizin yukarıda esas numarası verilen dosyasında … tarihli talep dilekçem ile; tarafımın(1/4), iki kardeşimin (2/4) ve kısıtlının(1/4)  el birliği ile malik olduğu … parsel sayılı arsanın Riskli Yapı niteliği tespit edilmiş olduğundan; tarafımca Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi yapılabilmesi yetki ve izin talebinde bulunulmuştur. Sayın Mahkemenizin … tarihli kararı ile talebim kabul edilmiş; ilgili KKİS sözleşmesini yapma ve kısıtlıyı temsil etmek üzere tarafıma yetki ve izin verilmiştir. İlgili hükmün eki niteliğinde olan … tarihli bilirkişi raporundan da anlaşılacağı üzere kısıtlının arsadaki hisse durumu ¼ hisse= 25 m2 (100.000-TL) olarak takdir edilmiştir.  

İşbu tarafıma verilen yetki ve izin akabinde bir müteahhit ile … Noterliğinin, … tarih, … yevmiye no’lu Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi imza altına alınarak işlemlere başlanmıştır. Tapuda satış işlemlerine başlamak üzere sözleşmeyi imzalayan müteahhit ile tarafım (vasi-aynı zamanda aynı taşınmaza hissedar- diğer iki hissedarın vekili olarak), Adana Seyhan Tapu Müdürlüğü’ne başvurumuz neticesinde; mühürlü tüm mahkeme kararlarını ve vasiliğe ilişkin asıl karar evraklarını ilk baştan itibaren sunmamıza rağmen tapu müdürlüğü tarafından işlemin yapılmasından sayısız kere imtina edilmiş ve sayısız müracaatımız sonuçsuz kalmıştır. Adana Seyhan Tapu Müdürlüğü tarafından işlemin yapılamayacağı, Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesine ilişkin alınan yetkinin tek başına yetersiz olduğu, aynı zamanda satış yetkisin de alınması gerektiği beyan edilmiştir. 2018 yılının altıncı ayından beri hem kısıtlının hem hem de hissedar olan tarafımızın mağduriyeti aratarak devam etmiş; ilgili sözleşme ile taşınmazı satın alma ve inşaat yapma vaadinde bulunan müteahhit tarafından tapuda işlemlerin sürekli sonuçsuz kalması aynı zamanda Covid -19 süreci ve düşüşe geçen inşaat piyasası nedeniyle ilgili KKİS sözleşmesinin iptal edilmesi durumunda kalınmıştır.

Tüm yukarıda saydığımız nedenler ve aynı zamanda taşınmazın hisseli olması, hisse oranının çok düşük olması(25m2) nedeniyle kısıtlının taşınmazı kullanımı veya taşınmazdan yararlanması hiçbir şekilde fiilen mümkün olmamaktadır. Taşınmaz üzerindeki mülkiyet haklarının, diğer hissedarlar ve kısıtlı tarafından kullanılması artık imkansız hale gelmiştir.

Taşınmazın kısıtlı tarafından kullanılmasının ve taşınmazdan yararlanmasının mümkün olmaması, yarar sağlamasından çok zarara neden olması, diğer hissedarların da taşınmazdan faydalanamaması ve en önemlisi de kısıtlının ihtiyaçlarının da karşılanmasına katkısı olması için belirtilen taşınmazdaki hissenin vasi tarafından satılabilmesi için satışa izin verilmesini isteme zarureti hasıl olmuştur.

Boş arsa durumundaki taşınmazın herhangi bir getirisi yoktur. Taşınmaz arsa için tekrardan başka bir müteahhit firma olan … müşteri olmuştur. İlgili arsanın müteahhit firmaya verilmesi için kısıtlı hariç olmak üzere diğer hissedarlar olarak … firması ile KKİS sözleşmesi yapılmıştır. Diğer hissedarlar ve tarafım arsayı satmak istemekteyiz. Ancak taşınmaz hisseli olduğu için tapuda sadece bir kısım hissedarla devir işlemi yapılamamaktadır. Kısıtlıya ait hissenin de satışı ve bedelinin tahsili ile tapuda devir işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için Sayın Mahkemenizden vasi olarak izin ve yetki isteme zorunluluğu hasıl olmuştur.

NETİCE VE TALEP: Yukarıda arz edilen ve Sayın Mahkemenizce resen gözetilecek nedenler ile kısıtlı …’nin bilgileri verilen taşınmazda yer alan ¼  hissesinin, kısıtlının bakım ve iaşesi maksadıyla satışı için vasi olan tarafıma gerekli yetki ve iznin verilmesini Sayın Mahkemenizden saygılarımla arz ve talep ederim. tarih

TALEPTE BULUNAN VASİ

Son düzenleme tarihi 31 Ekim 2020 19:08

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulur.