Kısıtlı Adına Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Yetki Talebi

Tem 15, 2020 | Arsa Karşılığı İnşaat

Kısıtlı Adına Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Yetki Talebi

Kısıtlı Adına Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Yetki Talebi ve Dilekçesi

ADANA SULH HUKUK MAHKEMESİ

SAYIN BAŞKANLIĞI’NA

ESAS :

DAVACI                     :

VEKİLİ                       :

KISITLI                     :

KONU                        : Müvekkil ……………’a (vasiye) kısıtlı …………. adına ve lehine kat karşılığı inşaat sözleşmesi yapabilmesi için yetki verilmesi talebimizdir.

AÇIKLAMALAR    :

KISITLI ………….’IN EŞİ VE AYNI ZAMANDA HALİHAZIRDA VASİSİ OLAN …………….., EŞİ ADINA KAYITLI ‘……………….. ARSA ÜZERİNE İNŞAAT YAPIMI İÇİN MÜTEAHHİT FİRMA ‘…………………’ İLE ANLAŞMIŞ VE KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ YAPMAK İÇİN SAYIN VESAYET MAKAMINDAN MÜVEKKİL VASİNİN İŞLEM YAPABİLMESİ İÇİN …… E. ……… K. VE ……… TARİHLİ EK KARAR İLE YETKİ ALMIŞTIR.

Müvekkil ……. beraber yaşadığı kısıtlı eşinin aynı zamanda vasisi konumundadır.  ………….. arsa üzerinde kısıtlı eşi lehine olacağını düşündüğü için müteahhit firma ‘……….’ ile kat karşılığı inşaat sözleşmesi yapmak için anlaşmış ve nihayetinde sayın vesayet makamından kat karşılığı inşaat yapmak istediklerini, bu taşınmazlar ile ilgili tapu müdürlüğünde, noter ve diğer resmi kurumlardan devir temlik ve evrak imzalamaya ve diğer usuli işlemleri yapmak üzere vasi …………’a izin verilmesini talep etmişlerdir.

Bunun üzerine, vesayet makamı tarafından X Sulh Hukuk mahkemesine talimat yazılarak taşınmazların kıymet takdirinin yapılması için talimat yazılmış ve dosyaya sunulmuş ardından da yine X Sulh Hukuk mahkemesine tekrar talimat yazılarak dosyanın ek rapor düzenlenmesi için tekrar inşaat bilirkişisine tevdii istenmiştir.

Bilirkişi X tarihli raporunda taşınmazın imar durumunun göz önüne alındığında %44,5 arsa sahibi %55,5 yüklenici şeklinde paylaşımının uygun olduğunu, paylaşım şemasında da kök raporda istenilen hususları kapsadığından sunulan sözleşme taslağının uygun olduğu kanaatine varıldığı anlaşılmıştır.

Sayın vesayet makamı bunun üzerine, kısıtlının kendisine ait olan …… ada …….. parsel nolu arsa üzerinde kat karşılığı inşaat sözleşmesi yapmasının yararına olduğu, sözleşmenin kısıtlının yararına olması için her türlü gerekli işlemlerin yapıldığı ve dosya içerisinde bulunan bilirkişi raporunun da en son hali ile kat karşılığı inşaat sözleşmesinin kısıtlının yararına olabilecek şekilde düzenlendiği görülmüş, herhangi bir gelir getirmeden duran kısıtlıya ait arsa üzerinde inşaat yapılıp söz konusu bu inşaattan kısıtlının yararına olabilecek şekilde kısıtlıya daire ve dükkan verilecek olmasının sayın mahkemece kısıtlının menfaatine yönelik olduğu kanaatine varılmış, …………tarihli ek karar ile müvekkil X’a kat karşılığı inşaat sözleşmesi yapması için YETKİ ve İZİN vermiştir.

 

 

MÜVEKKİL ………… İLE MÜTEAHHİT ………………..’ DAHA SONRASINDA ANLAŞAMAMIŞ VE KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİ NOTER NEZDİNDE GERÇEKLEŞTİRMEMİŞLERDİR. BUNUN ÜZERİNE MÜVEKKİL ………… AYNI ŞART VE KOŞULLARDA KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİ İMZALAMAYA HAZIR OLAN MÜTEAHHİT FİRMA ‘……………..’ İLE ANLAŞMIŞTIR. HALİHAZIRDA BİLİRKİŞİ RAPORU VE ………. E. ……….. K. ……….. EK KARAR TARİHLİ SAYIN MAHKEME KARARI İLE KISITLI LEHİNE OLACAĞI DÜŞÜNÜLEN SÖZLEŞME İLE MÜVEKKİLİN ‘…………..’ İLE DE KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ YAPABİLMESİ İÇİN VASİ ……….. YETKİ VERİLMESİ GEREKMEKTEDİR.

……………. sayın mahkeme kararı ile her ne kadar müvekkil ……….. müteahhit firma ‘………………………….’ ile kat karşılığı inşaat sözleşmesi yapılması için yetki ve izin verilmişse de müteahhit firmanın sözleşme koşullarını ağır bulması sonucu sözleşmeyi noter nezdinde gerçekleştirmekten vazgeçmiştir.

Bunun üzerine, müvekkil …………….. sayın mahkemenin uygun gördüğü koşullarda kat karşılığı inşaat sözleşmesi imzalayabileceği bir müteahhit firma arayışına girmiş ve  ‘………………..’ ni bulmuş ve mahkemenin uygun gördüğü koşullarda (44,5 arsa sahibi %55,5 yüklenici)  sözleşmeyi imzalama konusunda anlaşmıştır.

Sayın Mahkemenin X Tarihli Ek Kararı Doğrultusunda Ve Bilirkişinin Uygun Gördüğü %45,5 Arsa Sahibi Ve %55,5 Yüklenici Şeklindeki Paylaşımı İhtiva Eden, Mahkemenin Uygun Gördüğü Şekilde Düzeltilen Sözleşme İçin Müvekkil …………. (VASİ) Tekrardan ‘……………………….’ İle Eşi Adına Kayıtlı ………………… Arsa Üzerinde Kat Karşılığı İnşaat Yapımı İçin, Bu Taşınmazlar İle İlgili Tapu Müdürlüğünde, Noter Ve Diğer Resmi Kurumlardan Devir Temlik Ve Evrak İmzalamaya Ve Diğer Usuli İşlemleri Yapmak Üzere YETKİ Ve İZİN Verilmesi Gerekmektedir.  

HUKUKİ DELİLLER       : Tapu Kayıtları, Vasilik Kararı, X Tarihli Ek Karar, Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi, Tanık, Her Türlü Yasal Delil

HUKUKİ NEDENLER      : TMK ve ilgili mevzuat

NETİCE VE TALEP         :

Yukarıda izah ettiğimiz nedenlerle davamızın kabulüne,

Müvekkil …………. (VASİ) eşi adına kayıtlı …………………. arsa üzerinde kat karşılığı inşaat yapımı için, ………………. tarihli ek karar ile uygun görülen kat karşılığı inşaat sözleşmesinin ‘………………….’ ile imzalanması için YETKİ ve İZİN verilmesine,

Bu taşınmazlar ile ilgili tapu müdürlüğünde, noter ve diğer resmi kurumlardan devir ve temlik ve evrak imzalamaya ve diğer usuli işlemleri yapmak için YETKİ ve İZİN verilmesine,

Karar verilmesini bilvekale arz ve talep ederim

                                                                                     Davacı Vekili

                                                                  Av.

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

blank

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir. Bilginin fonlanması ve geliştirilmesi amacıyla sitemize kayıtlı olmayan ziyaretçilerimizin günlük 3 makale görüntüleme hakkı bulunmaktadır.