Kısıtlı Adına Bankaya Yatan Parayı Çekme Yetkisi Talebi

ADANA SULH HUKUK MAHKEMESİNE

ESAS NO:

KARAR NO:

EK YETKİ Talep Eden :

VEKİLİ:

KISITLI:

DAVA KONUSU: Kısıtlı adına açılan banka hesabındaki 150.000 TL Kısıtlının ihtiyaçları için kullanılması için ek yetki talebi.

AÇIKLAMALAR

1. Müvekkilim, Kısıtlının hak ettiği trafik kazasından kaynaklanan sürekli iş göremezlik tazminatının tahsili ve dava takibi için mahkemenizin 2021 esas , 2021 karar sayılı ilamı ile kısıtlı Ayşe’ye vasi olarak atanmıştır..

2. Anılan dava sonucu Davalı tarafından kısıtlı adına açılan Vakıfbank TR11123 IBAN numaralı hesaba 150.000 TL tutarında tazminat yatırılmıştır.

3. Kısıtlı Ayşe hayat standartlarını yükseltmek, bakımını kolaylaştırmak adına 1 adet buzdolabı, 1 adet çamaşır makinesi, 1 adet çift kişilik yatak, baza satın alınıp, faturalandırılmıştır. (ek1 faturalar)

4. Kısıtlı Ayşe, Müvekkilim ile birlikte yaşamakta olup kaza sonucu felç kalmıştır. Bakımı müvekkilim tarafından yapılmaktadır. Kısıtlı çok yaşlı ve sürekli bakıma ihtiyacı olan bir kimsedir. Bu sebeple ihtiyaçları ve bakım masrafı pahalı olduğu gibi bakımı da külfetli olmaktadır. Hem Kısıtlının hem de Müvekkilimin Kısıtlının ihtiyaçlarını karşılayacak maddi imkanı bulunmadığı sebebiyle kısıtlı adına hesapta bulunan paranın içerisinden aylık 8.000 bin TL’nin bankadan çekilmesine izin verilmesini isteme zorunluluğu doğmuştur. (Ek2 ikametgah belgesi, Ek3 Sağlık raporları)

HUKUKİ SEBEPLER: TMK, ilgili mevzuat.

DELİLLER: Nüfus kayıtları, tanık beyanları, Mahkeme dosyası ve her türlü delil, gerektiğinde sosyal ekonomik durum araştırması.

SONUÇ-İSTEK :Yukarıdaki arz edilen ve Mahkemece Resen gözetilecek sebeplerle:

1. Kısıtlı adına yapılan faturalandırılmış masrafların Tam karşılığının kısıtlının hesabındaki paradan tarafımıza ödenmesi için ek yetki verilmesine,

2. Kısıtlının adına açılmış olan Vakıfbank TR111123 IBAN numaralı hesaptaki 150.000 TL’nin içerisinden her ay, aylık 8.000 TL’nin kısıtlının bakımı ve ihtiyaçlarını karşılamak üzere bankadan çekebilmesi için müvekkilime ek yetki verilmesine. Bu kabul görmediği takdirde Mahkemece belirlenecek aylık bakım giderinin Müvekkilim tarafından çekilebilmesi için ek yetki verilmesine,

3. Yargılama giderleri ve doğması halinde akdi ve yasal Avukatlık Ücretinin Kısıtlının banka hesabından karşılanmasına karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederiz.

Davacı Vekili

Ek: 1. Faturalar 2. İkametgah belgesi 3. Sağlık raporları 4. Müvekkilimin Maddi Durumunu gösterir belge. 5. Vekaletname

Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Ayrıca

blank

Hükümlüye Vasi Tayini Dilekçesi

ADANA SULH HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE DAVACI : DAVALI : Hasımsız D.KONU : Vasilik Talebinden …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: