Kişisel ilişkinin süresi yeri ve zamanı hiçbir kuşkuya yer bırakmayacak şekilde düzenlenmelidir- Yargıtay Kararı

Kişisel ilişkinin süresi yeri ve zamanı hiçbir kuşkuya yer bırakmayacak şekilde düzenlenmelidir

Hakim kişisel ilişkinin süresini, yerini, zamanım infazda güçlük yaratmayacak biçimde hiç bir kuşkuya yer bırakmayacak şekilde düzenlemelidir. Velayetleri anneye verilen küçükler ile baba arasında bu esaslar dikkate alınmadan (TMK.md.323) infazda tereddüt oluşturacak biçimde yazılı şekilde hüküm kurulması doğru bulunmamıştır. (Y2HD, 03.05.2010, E. 2009/7131, K. 2010/8791.)

Kişisel ilişkinin süresi yeri ve zamanı hiçbir kuşkuya yer bırakmayacak şekilde düzenlenmelidir

Mahkeme ilamlarının açık ve infazda tereddüt yaratmayacak şekilde kurulması gerekir. Velayeti anneye verilen müşterek çocuk Hatice İrem ile davalı baba arasında kurulan kişisel ilişkinin başlangıç ve bitiş tarih ve saatlerinin gösterilmemesi infazda güçlük yaratacak niteliktedir. Ne var ki, bu yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden, hükmün bu bölümünün düzeltilerek onanması gerekmiştir (HUMK. md.438/7).

Sonuç: Temyiz edilen hükmün 2.bentte belirtilen nedenle gerekçeli kararın hüküm bölümünün 3.bendinin tamamının hükümden çıkarılmasına, yerine 3.bent olarak “tarafların müşterek çocuğu Hatice İrem ile davalı baba arasında her ayın 1. ve 3. Cumartesi saat 10:00’dan Pazar günü saat 17:00’ye kadar, dini bayramların 2. ve 3.günü aynı saatler arasmda, sömestr tatillerinin 2.haftası pazartesi saat 9:00’dan Cumartesi saat 17:00’ye kadar, yine yaz döneminde 1 Temmuz-31 Temmuz tarihleri arası aynı saatlerde 1 ay süre ile baba yanında kalacak şekilde kişisel ilişki tesisine, masrafların davalı baba tarafından karşılanmasına” cümlelerinin aynen eklenmesine, hükmün bu bölümünün düzeltilmiş şekliyle, temyize konu diğer yönlerin ise yukarıda 1 .bentte belirtilen nedenle onanmasına (Y2HD, 29.09.2011, E. 2010/12696, K. 2011/14426.)

Kişisel ilişkinin süresi yeri ve zamanı hiçbir kuşkuya yer bırakmayacak şekilde düzenlenmelidir

Velayeti anneye bırakılan müşterek çocukla baba arasmda kişisel ilişki kurulmasına karar verildiği halde, kişisel ilişkinin yılın hangi ay, hangi hafta sonu olduğu belirtilmediği gibi, başlama ve bitiş saatlerinin de ayrı ayrı gösterilmemesi hükmün infazını olanaksız kılmaktadır. Oysa hükmün açıklayıcı ve infazda tereddüt oluşturmayacak şekilde kurulması gerekmektedir. Mahkemece, velayeti anneye verilen müşterek çocukla baba arasında her ayın belli hafta sonlan, dini bayramlar, yanyıl tatili ve yılın belli ayı da belirtilerek kişisel ilişki kurulması gerekirken, yazılı olduğu şekilde karar verilmesi yanlış olmuştur. (Y2HD, 13.10.2011, E. 2010/14221, K. 2011/15806.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 21 Nisan 2020 18:33

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.