Kişisel İlişkinin Sınırlandırılması İçin Her İki Taraftan Rapor Alınmalıdır – Yargıtay Kararı: Esas : 2016/12153 Karar : 2016/11703 Tarih : 14.06.2016

Oca 23, 2020 | Velayet Avukatı

T.C.
YARGITAY
İKİNCİ HUKUK DAİRESİ

Esas : 2016/12153
Karar : 2016/11703
Tarih : 14.06.2016

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalı-karşı davacı baba tarafından her iki dava yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre, davalı-karşı davacının, reddedilen kendi davasına yönelik temyiz itirazları yersizdir.

2-Davalı-karşı davacının, davacı-karşı davalının kabul edilen davasına yönelik temyiz itirazlarının incelenmesine gelince;

Davacı-karşı davalı anne; davalı-karşı davacı babanın şiddete meyilli olduğunu, ortak çocuğu havuza atarak korkuttuğunu ve çocukta dil gelişimi sorunu bulunması nedeniyle çocuğun psikolog yardımı aldığını iddia ederek, boşanma kararı ile davalı-karşı davacı baba ve ortak çocuk 28.08.2012 doğumlu Defne arasında kurulan kişisel ilişkinin kaldırılmasını talep etmiş, mahkemece; babanın davasının reddine, annenin kişisel ilişkinin kaldırılması davasının reddine “uzman raporunda, ortak çocuğun dil gelişmininde mesafe alıncaya kadar baba ile küçük arasında yatılı olmayacak şekilde kişisel ilişki kurulmasının küçüğün yararına olacağı şeklindeki uzman görüşü sebebiyle” Bakırköy 9. Aile Mahkemesinin 2014/393 esas 2014/552 karar sayılı boşanma ilamı ile ortak çocuk ile baba arasında 5 yaşını dolduruncaya kadar düzenlenmiş olan 1 Temmuz saat 12:00 ile 15 Temmuz saat 17.00’a kadar olan yatılı görüşmenin kaldırılmasına, bunun dışında kalan kişisel ilişkinin aynen devamına karar verilmiştir.

Dosya kapsamından, tarafların 03.07.2014 tarihinde kesinleşen ilamla anlaşmalı olarak (TMK md 166/3) boşandıkları, boşanma kararı ile velayet kendisine bırakılan annenin müşterek çocukla birlikte İstanbul’da, babanın ise Amerika Birleşik Devletlerin’de yaşadığı anlaşılmaktadır.

Bir çocuk ile ana ve babası düzenli şekilde kişisel ilişkiyi elde etme ve sürdürme hakkına sahiptir. Bu tür kişisel ilişki sadece çocuğun yüksek yararı gerektirdiği takdirde kısıtlanabilir ve engel olunabilir. Kendisine kişisel ilişki hakkı tanınan babanın, bu hakkını amacına aykırı olarak kullandığını kabule yeterli delil mevcut olmadığı gibi, kişisel ilişki sebebiyle çocuğun huzurunun ciddi olarak tehlikede olduğuna ilişkin bir delil de bulunmamaktadır. Ana ve babası ayrı olan çocuğun ebeveynleriyle düzenli kişisel ilişki kurması ve bu ilişkiyi sürdürmesi çocuk için bir hak olduğu gibi, ana ve baba için de haktır. Hükme esas alınan sosyal inceleme raporu, baba ile görüşülmeden tek taraflı olarak hazırlanmış olup, annenin beyanlarına dayanmaktadır. Bu haliyle rapor, babanın kişisel ilişki hakkının sınırlandırılmasını gerektirecek yeterlikte değildir. O halde, annenin davasının da tümden reddi gerekirken, yazılı şekilde hüküm kurulması doğru bulunmamıştır.

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda 2. bentte gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma kapsamı dışında kalan temyize konu diğer bölümlerinin ise yukarıda 1. bentte gösterilen sebeple ONANMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi. 14.06.2016 (Salı)

Etiketler:

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Kişisel İlişkinin Sınırlandırılması İçin Her İki Taraftan Rapor Alınmalıdır - Yargıtay Kararı Esas 201612153 Karar 201611703 Tarih 14.06.2016

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir. Bilginin fonlanması ve geliştirilmesi amacıyla sitemize kayıtlı olmayan ziyaretçilerimizin günlük 3 makale görüntüleme hakkı bulunmaktadır.