Kişisel ilişkinin kardeşlerin birbirlerini görebilecekleri şekilde düzenlenmesi gerekir- Yargıtay Kararı

Kişisel ilişkinin kardeşlerin birbirlerini görebilecekleri şekilde düzenlenmesi gerekir

Çocuklardan Huriye’nin velayeti anneye, diğer üç çocuğun velayeti babaya bırakılmıştır. Kardeşlerin birbirlerini görmeleri engellenecek şekilde aynı anda kişisel ilişki kurulması çocukların ruhsal gelişimini olumsuz etkileyecektir. Mahkemece kardeşlerin birbirlerini görebilecekleri şekilde kişisel ilişki düzenlemesi yapılması gerekirken, yazılı şekilde aynı anda kişisel ilişki kurulması doğru görülmemiştir. (Y2HD, 16.05.2011, E. 2010/7756, K. 2011/8430.)

Kişisel ilişkinin kardeşlerin birbirlerini görebilecekleri şekilde düzenlenmesi gerekir

Birden fazla velayet altında çocuğun bulunduğu ve velayetlerinin farklı veliye verilmesini gerektiren durumda; velayet hakkı kendisine verilmeyen anne veya babayla çocukların kişisel ilişkisinin düzenlenmesinde, kardeşlik ilişkisinin gelişimi ve korunması bakımından; kişisel ilişki dönemlerinde kardeşlerin birbirlerini görmelerini sağlayacak şekilde kişisel ilişki düzenlenmelidir. Mahkemece çocukların velayeti farklı veliye verildiği halde; açıklanan şekilde kişisel ilişkinin düzenlememesi de usul ve yasaya aykırı olmuştur. (Y2HD, 11.07.2011, E. 2010/11606, K. 2011/11975.)

Kişisel ilişkinin kardeşlerin birbirlerini görebilecekleri şekilde düzenlenmesi gerekir

Mahkemece müşterek çocuklardan Elif, Emre, Recep ve Yusuf un velayeti babaya, Menekşe’nin velayeti ise anneye verilmiş, kişisel ilişki düzenlenmiştir. Velayeti babaya verilen çocuklar ile anneye verilen çocuğun birbirlerini görmeyecek şekilde kişisel ilişki düzenlenmesi ve yazılı şekilde karar verilmesi doğru olmamıştır. (Y2HD, 05.05.2010, E. 2009/6971, K. 2010/9055.)

Kişisel ilişkinin kardeşlerin birbirlerini görebilecekleri şekilde düzenlenmesi gerekir

Mahkemece müşterek çocuklardan Muhammet’in velayeti babaya; Halit, Ayşe Sümeyra ve Tuğba Zeynep’in velayeti anneye verilmiş, ancak çocukların birbirlerini görmelerini engelleyecek şekilde kişisel ilişki kurulmuştur. Kardeşlik duygularının gelişmesini sağlayacak şekilde velayetleri farklı taraflara verilen çocukların birbirlerini görecekleri biçimde kişisel ilişki kurulmas gerekirken bu yön gözetilmeden kişisel ilişki kurulduğu gibi, velayet kendisine bırakılan eşin velayet görevini yerine getirmesine engel olacak şekilde her hafta sonu kişisel ilişki kurulması da doğru olmamıştır. (Y2HD, 12.04.2010, E. 2009/5316, K. 2010/7225.)

Kişisel ilişkinin kardeşlerin birbirlerini görebilecekleri şekilde düzenlenmesi gerekir

Mahkemece müşterek çocuklardan Aykut’un velayeti davacı anneye Alican’ın velayeti ise davalı babaya verilerek kişisel ilişki düzenlenmiştir. Çocukların birbirleriyle görüşmelerini engelleyecek şekilde aynı dönem içinde kişisel ilişki tesisi doğru olmamıştır. (Y2HD, 19.07.2011, E. 2010/9125, K. 2011/12668.)

Kişisel ilişkinin kardeşlerin birbirlerini görebilecekleri şekilde düzenlenmesi gerekir

Kişisel ilişki düzenlemesi sırasında velayetleri babaya verilen çocuklar ile anneye verilen çocuğun birbirlerini görmelerini sağlayacak şekilde kişisel ilişki düzenlenmemiş olması da isabetsizdir. (Y2HD, 20.06.2011, E. 2010/9598, K. 2011/10942.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 21 Nisan 2020 17:54

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.