Kişisel ilişkinin kaldırılması hususunda uzman görüşü alınmalıdır- Yargıtay Kararı

Kişisel ilişkinin kaldırılması hususunda uzman görüşü alınmalıdır

Kişisel ilişki sebebiyle çocuğun huzuru tehlikeye girer veya ana ve baba bu haklarını Türk Medeni Kanununun 324/1.maddesi hükmünde öngörülen yükümlülüklerine aykırı olarak kullanır veya çocuk ile ciddi olarak ilgilenmezler ya da önemli sebepler varsa, kişisel ilişki kurma hakkı reddedilebilir (TMK.md.324/2).

Müşterek çocuk Ali Baran Taş dinlenilmeden ve kişisel ilişki hususunda uzman görüşü de alınmadan “dosya içeriğine göre davalı ile çocuklar reşit oluncaya kadar şahsi ilişkinin yasaklanmasına” şeklinde hüküm kurulması doğru görülmemiştir. (Y2HD, 16.05.2011, E. 2010/7651, K. 2011/8452.)

Kişisel ilişkinin kaldırılması hususunda uzman görüşü alınmalıdır

Türk Medeni Kanununun 182/2 ve 324/2. maddeleri uyarınca kişisel ilişki düzenlenmesinde çocuğun sağlık, eğitim ve ahlak bakımından yararlan esas tutulur. Çocuğun huzurunun tehlikeye girmesi, anne ve babanın yükümlülüklerine aykın davranmalan, çocuk ile ciddi olarak ilgilenmemeleri ya da önemli sebeplerin varlığı halinde kişisel ilişki kurma hakkının reddedilmesi veya kendilerinden alınması mümkündür. 4787 sayılı Yasanın 5.maddesi uyannca uzman görüşü alınarak tüm deliller birlikte değerlendirilip sonucu uyannca karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme ile “kişisel ilişki kurulmasına yer olmadığma ” şeklinde hüküm tesisi usul ve yasaya aylan bulunmuştur. (Y2HD, 19.09.2011, E. 2010/15158, K. 2011/13400.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 21 Nisan 2020 18:14

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.