Kişisel ilişkinin gerektirdiği masraflara katılma külfeti bundan yararlanan tarafa düşer- Yargıtay Kararı

Kişisel ilişkinin gerektirdiği masraflara katılma külfeti bundan yararlanan tarafa düşer

Kişisel ilişkinin gerektirdiği masraflara katılma külfeti, bundan yararlanan tarafa düşer. Tarafların müşterek çocuklarının velayetleri davalı babaya verilmiş olup, anne ile çocuk arasındaki kişisel ilişki kurma külfetinin îcra İflas Kanunun 25/A maddesine aykın olarak davalı babaya yükletilmesi usul ve yasaya aykırıdır. (Y2HD, 21.09.2011, E. 2010/23195, K. 2011/13720.)

Kişisel ilişkinin gerektirdiği masraflara katılma külfeti bundan yararlanan tarafa düşer

Kişisel ilişkinin gerektirdiği masraflara katlanma külfeti bundan yararlanan tarafla aittir. Tarafların müşterek çocuklarının velayeti davacı anneye verilmiş olup, baba ile çocuğun kişisel ilişki kurma külfetinin İcra İflas Kanununun 25/A maddesine aykın olarak, velayet verilen davacıya yükletilmesi usul ve yasaya aykındır.

Ancak bu yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden hükmün bu bölümünün düzeltilerek onanmasına karar vermek gerekmiştir (HUMK. md. 438/7).

Sonuç: Temyiz edilen hükmün yukanda 2.bentte açıklanan nedenlerle, hüküm fıkrasından 6.bendin tamamen çıkartılmasına, hükmün bu bölümünün düzeltilmiş şekliyle, hükmün diğer bölümlerinin ise yukarıda 1 .bentte açıklanan nedenlerle onanma- sına (Y2HD, 19.01.2011, E. 2010/9375, K. 2011/388.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 21 Nisan 2020 22:07

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.