Kişisel ilişkinin düzenlenmesi kamu düzenine ilişkindir- Yargıtay Kararı

Kişisel ilişkinin düzenlenmesi kamu düzenine ilişkindir

1-Temyiz ilamında yer alan açıklamalara göre davalı (koca)’nın aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan karar düzeltme itirazları yersizdir.

2-Davacı (kadın), “evlilik birliğinin temelinden sarsılması” sebebine dayanarak boşanma davası açmış, mahkemece; davanın kabulüne tarafların Türk Medeni Kanununun 166/1. maddesi gereğince
boşanmalarına, müşterek çocuğun velayetinin anneye verilmesine, davacı (kadın) ve çocuk yararına nafakaya hükmolunmasına karar verilmiştir.

Hüküm, davacı (kadın) tarafından kusur belirlemesi, tazminatlar ve nafakaların miktarları, davalı (koca) tarafından ise tamamına yönelik temyiz edilmiş; Dairemizce; karar onanmıştır. Davalı (koca) karar düzeltme talep ederek boşanma kararının hatalı olduğu ve müşterek çocuk ile baba arasında kişisel ilişki kurulmadığı gerekçesi ile onama kararının kaldırılmasını talep etmiştir.

Kişisel ilişki kamu düzenine ilişkin olup, mahkemece müşterek çocuk ile velayeti kendisine verilmeyen taraf arasında kişisel ilişki düzenlemesi zorunludur. Ne var ki bu yön ilk incelemede gözden kaçtığından davalı kocanın kişisel ilişki düzenlenmesine ilişkin karar düzeltme isteğinin kabulü ile Dairemizin 28.05.2014 gün ve 2014/1239 esas, 2014/11734 karar sayılı onama ilanımın kişisel ilişki yönünden kaldırılarak hükmün bu yönden bozulmasına karar vermek gerekmiştir.

Sonuç: Yukarıda 2. bentte gösterilen sebeple davalının karar düzeltme isteğinin Hukuk Muhakemeleri Kanununun 440-442. maddeleri gereğince kısmen kabulüne, Dairemizin 28.05.2014 gün ve 2014/1239 esas. 2014/11734 karar sayılı onama kararının kişisel ilişki düzenlemesi yapılmaması yönünden kaldırılarak, hükmün bu yönden bozulmasına, davalı kocamn diğer hususlara ilişkin karar düzeltme isteklerinin ise yukarıda 1. bentte gösterilen sebeple reddine, (Y2HD, 03.09.2014, E. 2014/18365, K. 2014/16491)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 21 Nisan 2020 14:18

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.