Kişisel ilişki uzman gözetimi şartına bağlı olarak kurulamaz- Yargıtay Kararı

Kişisel ilişki uzman gözetimi şartına bağlı olarak kurulamaz

Kişisel ilişki düzenlemesinde çocuğun menfaatleri yanında analık ve babalık duygularının tatmini de esastır. Müşterek çocuk Rabianur 2006 doğumlu olup, davacı ve davalı aynı yerde oturmaktadır.

Her ayın son Pazar günü saat 12.00 ile 17.00 saatleri arasında kısa süreli olarak kurulan kişisel ilişki amaca uygun değildir. Ayrıca kişisel ilişkinin üçüncü kişi (uzman) huzuru ile kurulmuş olması da doğru değildir. Ancak bu hususlar yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden hükmün düzeltilerek onanmasına karar vermek gerekmiştir (HMK.md.370/2).

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle gerekçeli kararın hüküm bölümünün 1 .bendinde yer alan “.. .her ayın son Pazar günü saat 12.00-17.00 saatleri arası…” ve “.. .ilk görüşmenin uzman nezaretinde yapılmasına…” sözcüklerinin hükümden çıkartılmasına, yerine “her ayın 1. ve 3. Pazar günleri saat 10.00 ile 17.00 arasında” sözcüklerinin yazılarak hükmün düzeltilerek onanmasına (Y2HD, 17.10.2011, E. 2011/3661, K. 2011/15929.)

Kişisel ilişki uzman gözetimi şartına bağlı olarak kurulamaz

Mahkemece davalı baba ile müşterek çocuk arasında düzenlenen kişisel ilişki görüşme gün ve süreleri açısından yerinde ise de, uzman gözetiminde ilişki kurulması doğru değildir. Ancak bu yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılama yapmayı gerektirmediğinden hükmün düzletilerek onanması yoluna gidilmiştir. (HUMK.438/7)

Sonuç: Temyiz edilen hükmün 1 nolu bendindeki “bir sosyal hizmet uzmanı gözetiminde” sözcüklerinin hükümden çıkarılmasına, hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle düzeltilmiş şekli ile onanmasına, istek halinde temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine (Y2HD, 16.02.2011, E. 2010/12279, K. 2011/2588.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 21 Nisan 2020 14:33

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.