Kişisel İlişki Tesisi Dava Dilekçesi

Kişisel İlişki Tesisi Dava Dilekçesi

ADANA ( ) NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİNE

DAVACILAR       : Büyük Anne-Büyük Baba

VEKİLİ                  : Avukat Saim İNCEKAŞ

DAVALI                : 1-Ad ve Soyadı-T.C Kimlik No:

DAVA                    : Torunla kişisel ilişki tesisi

AÇIKLAMALAR :

Müvekkilim davalı ile bir süre evlilik dışı birliktelik yaşamış ve bu birliktelikten … isimli çocukları dünyaya gelmiştir. Müvekkilim evlilik dışı ilişkisinden doğan çocuğu … Noterliğinin tarih ve … yevmiye nolu tanıma senedi ile tanımış ve bu şekilde soybağı kurulmuştur.

Davalı müvekkilimin çocuğunu kendisine göstermemektedir. Oysa yasal olarak soybağı kurulduktan sonra müvekkilimin çocuğunu görme hakkı bulunmaktadır.

Müvekkilimin babalık hakkından doğan çocuğu … ile arasında kişisel ilişki tesisine karar verilmesini talep etmek zarureti hasıl olmuştur.

DELİLLER               : Nüfus kayıtları, tanık beyanları ve her tür deliller.

HUKUKSAL NEDENLER: MK. HMK İlgili mevzuat.

SONUÇ VE TALEP: Yukarıda kısaca açıklanan ve re’sen dikkate alınacak olan nedenlerle açılan davanın kabulüne, müvekkilim ile çocuğu …, TC kimlik No- arasında her ayın 1. ve 3. haftaları Cumartesi günü saat: 09.00’dan başlamak ve izleyen Pazar günü saat: 17.00 arasında kişisel ilişki tesisine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

Davacı Vekili

Adana Barosu – Avukat Saim İncekaş -Velayet Avukatı

bir yorum bırakın