Kişisel ilişki kurulmasında üçüncü kişilere sorumluluk yüklenemez- Yargıtay Kararı

Kişisel ilişki kurulmasında üçüncü kişilere sorumluluk yüklenemez

Hüküm, infazda tereddüt yaratmayacak şekilde kurulmalıdır. Kişisel ilişkilerde, üçüncü kişilere sorumluluk yüklenemeyeceği gibi kişisel ilişkinin süresinin belirlenmesi yönünden de taraflardan birine insiyatif tanınması doğru değildir. Ne var ki bu yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden hükmün bu bölümlerinin de düzeltilerek onanması yönüne gidilmiştir. (HUMK.md.438/7)

Sonuç: Temyiz edilen hükmün yukarıda 2.bentte açıklanan nedenle, gerekçeli kararın hüküm bölümünün 2.bendinin 3.fıkrasındaki “bu amaçla; görüşme günlerinde çocuklarına bizzat babaları ….” Cümlesinden sonra gelen “veya birinci derecede yakını taralından” sözcüklerinin ve aynı paragrafın lO.satınndaki “15 Ağustos günü saat 10.00’da alınıp 25 Ağustos günü saat 17.00’de teslim edilmek üzere on gün süre ile baba ile tatil yapmalarına…” cümlelerinden sonra gelen “.. .dini bayramların bu tarihlere rastlaması durumunda dini bayramlardaki görüşme esaslarının uygulanmasına, çocuklarla 10 gün ek tatil imkanının bayramı izleyen bir ay içerisinde anne tarafından babaya verilmesine…” cümlelerinin hükümden çıkarılmasına, hükmün bu bölümlerinin düzeltilerek, temyize konu diğer bölümlerinin ise 1 .bentte belirtilen nedenlerle onanmasına (Y2HD, 19.04.2010, E. 2010/3458, K. 2010/7757.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 21 Nisan 2020 18:35

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.