Kişisel ilişki izinli gelinen döneme hasren kurulamaz- Yargıtay Kararı

Kişisel ilişki izinli gelinen döneme hasren kurulamaz

Velayeti davacı-davalı anneye verilen müşterek çocuk ile davalı-davacı baba arasında kişisel ilişkinin “davalı-davacı babanın Antalya’ya görevli ve izinli geldiği dönemlerde çocuk ile kişisel ilişki kurmasının sağlanması” şeklinde düzenlenmesi kişisel ilişki kararının zaman ve süre bakımından infazında tereddüt yaratacak nitelikte bulunduğundan usul ve yasaya aykırı olmuştur.

Ancak bu yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden hükmün bu bölümünün düzeltilerek onanmasına karar vermek gerekmiştir. (HUMK. md. 438/7)

Sonuç: Temyiz edilen kararın yukarıda 2. bentte gösterilen nedenlerle gerekçeli kararın hüküm bölümünün 3. paragrafının son cümlesinde yer alan “ ayrıca davalı baba Sinan Aktaş’ın Antalya’ya görevli veya izinli geldiği dönemlerde çocuğu ile kişisel ilişki kurmasının sağlanmasına” sözcüklerinin çıkarılmasına, hükmün bu bölümünün düzeltilmiş şekliyle, diğer yönlerinin ise 1. bentte açıklanan sebeplerle onanmasına, (Y2HD, 12.07.2011, E. 2010/6048, K. 2011/12039.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 21 Nisan 2020 18:37

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.