Yorum yaparak bilgiyi çoğaltın!

Yazıyı okumanızın ardından konuyla alakalı fikir, düşünce, gelişme veya düzeltmelerini yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bu sayede konuyla ilgili gelişmelerden e-posta yoluyla haberdar olur ve yenilikleri takip etme şansı yakalarsınız.

Kişisel ilişki çocuğun külfetli sayılabilecek seyahatlere katlanamayacağı gözetilerek kurulmalıdır- Yargıtay Kararı

Kişisel ilişki çocuğun külfetli sayılabilecek seyahatlere katlanamayacağı gözetilerek kurulmalıdır

Kişisel ilişki düzenlenirken, çocuğun yararının yanında, analık ve babalık duygusunun tatmin edilmesine ve geliştirilmesine özen gösterilmeli, görüşme süresi yeterli olmalı, taraflar ayrı şehirlerde iseler, tarafların ve çocuğun külfetli sayılabilecek seyahatlere katlanmamalarına dikkat edilmelidir. Davacı babanın Ankara’da, velayeti davalı anneye bırakılan müşterek Arslan’ın ise annesi ile birlikte Zonguldak ili Ereğli ilçesinde ikamet ettiği anlaşılmaktadır. Bu husus gözetilerek çocukla davacı baba arasında daha uygun kişisel ilişki tesisi gerekirken, annenin velayet görevini gereği gibi yerine getirmesine engel olacak, davalı anneyi her hafta sonu eve bağımlı hale getirecek ve çocuğun eğitimini engelleyecek şekilde kişisel ilişki tesisi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirmiştir. [ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”4″ ihc_mb_template=”1″ ](Y2HD, 03.05.2011, E. 2010/6638, K. 2011/7635.)[/ihc-hide-content]

Kişisel ilişki çocuğun külfetli sayılabilecek seyahatlere katlanamayacağı gözetilerek kurulmalıdır

Kişisel ilişki düzenlenirken, çocuğun yarannın yanında, analık ve babalık duygusunun tatmin edilmesine ve geliştirilmesine özen gösterilmeli, görüşme süresi yeterli olmalı, taraflar ayrı şehirlerde iseler, tarafların ve çocuğun külfetli sayılabilecek seyahatlere katlanmamalarına dikkat edilmelidir. Davalı babanın Bursa’nm Mudanya ilçesinde, velayeti davacı anneye bırakılan müşterek çocuk Efe’nin ise annesi ile birlikte Ankara’da ikamet ettiği anlaşılmaktadır.

[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”4″ ihc_mb_template=”1″ ]Bu husus gözetilerek çocukla davalı baba arasında daha uygun kişisel ilişki tesisi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması doğru bulunmamıştır. (Y2HD, 27.04.2010, E. 2010/6367, K. 2010/8385.)[/ihc-hide-content]

Kişisel ilişki çocuğun külfetli sayılabilecek seyahatlere katlanamayacağı gözetilerek kurulmalıdır

Kişisel ilişki düzenlenirken, öncelik çocuğun yaran olmakla birlikte, analık ve babalık duygusunun tatmin edilmesi de önemlidir. Bu amaçla, çocuğun bedeni, fikri ve ahlaki gelişimi için; yeterli görüşme süresi olmasına, taraflar ayn şehirlerde iseler taraflann ve çocuğun külfetli sayılabilecek seyahatlere katlanmamalarına dikkat edilmelidir.

Davacı-davalı babanın Diyarbakır ilinde, velayeti davalı-davacı anneye bırakılan müşterek çocuğun ise annesi ile birlikte Tokat ili Turhal ilçesinde ikamet ettiği anlaşılmaktadır. Bu husus gözetilerek, müşterek çocuk ile davacı-davalı baba arasında daha uygun süreli ve çocuğun baba yanında yatıya kalacağı şekilde kişisel ilişki tesisi gerekirken; kişisel ilişkinin amacına uygun düşmeyecek, [ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”4″ ihc_mb_template=”1″ ]kişisel ilişki hakkını sınırlayacak ve taraflar açısından da olumsuz sonuçlar doğuracak şekilde, uzman ve anne nezaretinde ve de kademeli olarak şahsi münasebet tesisi isabetsiz olup; bozmayı gerektirmiştir. (Y2HD, 31.05.2011, E. 2010/8583, K. 2011/9563.)[/ihc-hide-content]

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 6 Mayıs 2020 22:11

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.