Kişisel Eşyalar Evlilik Sona Ermeden Dahi Talep Edilebilir – Yargıtay Kararı: E. 2015/2179, K. 2015/15680

Kişisel Eşyalar Evlilik Sona Ermeden Dahi Talep Edilebilir – Yargıtay Kararı

Davalı- karşı davacı erkek, karşı dava dilekçesi ile kadının evlilik tarihinden önce çeşitli bankalara kredi borçlan bulunduğunu, bu borçlann kendisi tarafından ödendiğini ileri sürerek ödediği bu para ile birlikle; kendisine ait ev eşyalannın, kadın tarafından evden giderken götürüldüğünü ileri sürerek eşyaların bedelinden ibaret toplam TL maddi tazminat isteminde bulunmuş ve bununla ilgili nispi harcı da tamamlamıştır.

Mahkemece, bu istekler “katkı payı alacağı” olarak nitelendirilerek boşanma hükmü kesinleşmeden incelenmeyeceği gerekçe gösterilmiş ve “karar verilmesine yer olmadığına” şeklinde hüküm kurulmuştur. Olayları açıklamak taraflara hukuki nitelendirme hakime aittir. Karşı dava dilekçesinde, kadın tarafından götürüldüğü ileri sürülen kişisel eşyaların bedelinin istenmesi her zaman mümkün bulunup, bu konuda karar verilebilmesi için evliliğin sona ermesinin beklenmesi gerekmez. Ayrıca karşı davacının eşinin bankalara olan borçlarını ödemesi nedeniyle talep ettiği miktar da para alacağına ilişkin olup Borçlar Hukukundan kaynaklanmaktadır.

Aile Mahkemelerinin Kuruluş Görev ve Yargılama Usullerine Dair 4787 sayılı Kanunun 4. maddesinde yer alan aile hukukundan kaynaklanan dava ve işlerden değildir. Genel mahkemeler görevlidir. Görev, kamu düzenine ilişkin olup, hakim tarafından yargılamanın her aşamasında re’sen gözetilir. O halde davalı-karşı davacının maddi tazminat taleplerinin ne kadarının para alacağı, ne kadarının kişisel eşyaların bedeli olarak talep edildiği davalı-karşı davacıya sorulup açıklattınlıp, aile mahkemesinin görevine girmeyen para alacağı yönünden dosya tefrik edilip, asliye hukuk mahkemesine görevsizlik kararı verilmesi, eşya alacağı yönünden ise, işin esasının incelenip sonucu uyarınca bir karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm tesisi doğru görülmemiştir. (Y2HD, 14.09.2015, E. 2015/2179, K. 2015/15680)

Son düzenleme tarihi 24 Şubat 2020 21:05

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.