Kişilik haklarına yönelik bir saldırının varlığı kanıtlanamamışsa manevi tazminata hükmolunamaz- Yargıtay Kararı

Kişilik haklarına yönelik bir saldırının varlığı kanıtlanamamışsa manevi tazminata hükmolunamaz

Davacıdan kaynaklanan, davalının kişilik haklanna yönelik bir saldmnın varlığı kanıtlanamamıştır. Bu durumda da, Türk Medeni Kanununun 174/2. maddesinin uygulanması koşullan gerçekleşmediği halde; davalı kadın yaranna manevi tazminata hükmolunması bozmayı gerektirmiştir. (Y2HD, 11.07.2011, E. 2010/11606, K. 2011/11975.)

Kişilik haklarına yönelik bir saldırının varlığı kanıtlanamamışsa manevi tazminata hükmolunamaz

Toplanan delillerden; davacı kadının kişilik haklanna saldın teşkil eden ve davalı kocadan kaynaklanan maddi bir hadisenin varlığı kanıtlanmış değildir.

Türk Medeni Kanununun 174/2.maddesindeki manevi tazminat verilmesi koşullan oluşmamıştır. Bu nedene, davacı kadının manevi tazminat isteğinin reddi gerekirken; yazılı şekilde manevi tazminata hükmedilmiş olması; isabetsiz olup, bozmayı gerektirmiştir. (Y2HD, 28.09.2011, E. 2010/12602, K. 2011/14273.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 21 Nisan 2020 01:21

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.