Kişilik Haklarına Saldırıdan Dolayı Tedbir Dilekçesi

Kişilik Haklarına Saldırıdan Dolayı Tedbir Dilekçesi


… MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

                                                    

DAVACI                                :

DAVALI                                :

KONU                                    : Kişilik haklarına yapılması muhtemel saldırı karşısında tedbir alınması talebimizden ibarettir.

AÇIKLAMALARIMIZ        :

1 – Davalı … …, kapağında müvekkilin resminin bulunduğu kitabı basılmak üzere matbaaya

vermiş ve piyasaya sürmeye hazırlanmaktadır.

2 – Adı geçen kitabın kapağında bulunan fotoğraf müvekkilin özel hayatında çekilmiş bir

fotoğraftır ve yayınlanması için tarafımızdan izin alınmadığı gibi yayımın durdurulması için

yaptığımız girişimler de sonuçsuz kalmıştır.

3 – Kişilik haklarına saldırıda bulunulması kuvvetle muhtemel olduğundan ve bu saldırının

ivedi şekilde  durdurulması gerektiğinden bu davayı açma zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER          :4721 S.K. m. 24 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER          : Gazete ve dergi kupürleri, yazışma fotokopileri ve diğer yasal deliller.

SONUÇ VE İSTEM              : Yukarıda ortaya koyduğumuz sebeplerle bu aşamada tebligat

yapılmadan dava konusu kitabın basımının durdurulmasına ve basılanların muhafaza altına

alınarak yayımının engellenmesine karar verilmesini saygıyla talep ederiz. …/…/…

DAVACI VEKİLİ

Adana – Avukat Saim İNCEKAŞ 

bir yorum bırakın

tr Türkçe
X
error: Sağ tıklama özelliği kapalıdır.