Kişilik Haklarına Saldırıdan Dolayı Tedbir Dilekçesi

Kişilik Haklarına Saldırıdan Dolayı Tedbir Dilekçesi


… MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

DAVACI                                :

DAVALI                                :

KONU                                    : Kişilik haklarına yapılması muhtemel saldırı karşısında tedbir alınması talebimizden ibarettir.

AÇIKLAMALARIMIZ        :

1 – Davalı … …, kapağında müvekkilin resminin bulunduğu kitabı basılmak üzere matbaaya

vermiş ve piyasaya sürmeye hazırlanmaktadır.

2 – Adı geçen kitabın kapağında bulunan fotoğraf müvekkilin özel hayatında çekilmiş bir

fotoğraftır ve yayınlanması için tarafımızdan izin alınmadığı gibi yayımın durdurulması için

yaptığımız girişimler de sonuçsuz kalmıştır.

3 – Kişilik haklarına saldırıda bulunulması kuvvetle muhtemel olduğundan ve bu saldırının

ivedi şekilde  durdurulması gerektiğinden bu davayı açma zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER          :4721 S.K. m. 24 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER          : Gazete ve dergi kupürleri, yazışma fotokopileri ve diğer yasal deliller.

SONUÇ VE İSTEM              : Yukarıda ortaya koyduğumuz sebeplerle bu aşamada tebligat

yapılmadan dava konusu kitabın basımının durdurulmasına ve basılanların muhafaza altına

alınarak yayımının engellenmesine karar verilmesini saygıyla talep ederiz. …/…/…

DAVACI VEKİLİ

Adana – Avukat Saim İNCEKAŞ

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Son düzenleme tarihi 20 Mayıs 2020 15:09

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.