Kişilik Haklarına Saldırıdan Dolayı Manevi Tazminat Dilekçesi

Kişilik Haklarına Saldırıdan Dolayı Manevi Tazminat Dilekçesi


…….  HUKUK MAHKEMESİNE

DAVACI                                          :

VEKİLİ                                            : Adana – Avukat Saim İNCEKAŞ

DAVALI                                           :

KONU                                               : … TL Maddi ve … TL Manevi Olmak Üzere Toplam  … TL Tazminat İstemi

AÇIKLAMALAR                           :

1-) Müvekkilim kamuya mal olmuş herkes tarafından sevilip sayılan bir ses sanatçısıdır.

2-) Davalı şahıs fiziki olarak kendisini müvekkilime benzetmiş ve müvekkilimin adını kullanarak yurtiçi ve yurtdışında olmak üzere birçok yerde konser vermiştir. Yine davalı ahlaksız ve çirkin davranışlarda bulunmaktadır.

3-) Davalı, bu tür davranışlarıyla müvekkilimin kamuoyu önündeki itibarını zedelemekte ve müvekkilime benzerliğini kullanmak suretiyle haksız kazanç elde etmektedir.

4-) Müvekkilimin başvurusu sonucu ‘Saldırının Durdurulması’ yönünde mahkemece karar verilmesine rağmen, davalı müvekkilimin adını kullanmaya ve haksız kazanç elde etmeye devam etmiştir. Bu nedenlere dayanarak dava açılması zorunlu hale gelmiştir.

HUKUKİ NEDENLER                  : 4721 S. K. m. 26 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER                    : Nüfus kaydı, … Mahkemesi’nin D. İş. …/… sayılı dosyası, tanık beyanları ve diğer deliller.

SONUÇ VE İSTEM                                    : Yukarda açıkladığımız nedenlerle, davalı şahıstan …TL maddi … TL manevi olmak üzere, toplam … TL tazminatın tahsiline, yargılama giderlerinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep ederim.

Davacı Vekili

Av.

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Son düzenleme tarihi 18 Ocak 2020 03:12

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.