Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma Savcılığa Şikayet Dilekçesi

May 29, 2020 | Savcılık-Soruşturma

Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma Savcılığa Şikayet Dilekçesi

ADANA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA,

 

 

MÜŞTEKİ              :

MÜDAFİİ               : 

ŞÜPHELİ                :

SUÇ                        : Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma,İftira, Kişiler Arasındaki Konuşmaların Dinlenmesi ve Kayda Alınması (TCK 133/1m.),Hakaret.

SUÇ TARİHİ          : 

AÇIKLAMALAR   :

1-) Şüpheli D, müşteki müvekkilin alt kat komşusudur. Aralarındaki anlaşmazlık, şüphelinin ardı arkası gelmeyen anlamsız şikayetleri ve hakaretleriyle başlamıştır.

2-) Şüpheli müvekkilin evine taşındığı 2010 yılından itibaren defalarca gürültü yapıldığı rahatsız edildiği gerekçesiyle bölge karakolunu arayarak şikayette bulunmuştur. Polisler; her defasında olur olmaz saatlerde müvekkilin evine gelmişler, kontrollerde bulunmuşlar,suç vasfına yönelik herhangi bir durumu tespit etmemişler çoğu zaman tutanak dahi hazırlamadan işi tatlıya bağlamışlardır.

3-) Şüphelinin ısrarlı şikayetleri, en sonunda netice vermiş müvekkil X Ceza Mahkemesi’nin X Sayılı dosyasında kişilerin huzur ve sükununu bozma ve yaralamaya teşebbüs suçlarından BERAAT etmiştir. Aynı dosyada müvekkil şüpheliye karşı “manyak” kelimesini kullandığını ikrar ettiği için ceza almıştır. Dosya incelendiğinde ayrıntılar fazlasıyla ortaya çıkacaktır. Şöyle ki; “çekme , manyak” şeklindeki söz dizisi, şüpheli izinsiz olarak müvekkili kameraya çektiği esnada söylenmiştir.Verilen hüküm oldukça haksızdır.Temyiz edilemeyen kararlardan olduğu için maalesef bu şekilde kesinleşmiştir.

4-) Dilekçemiz ekinde de sunacağımız üzre ; X üç adet polis tutanağında şüphelinin yapmış olduğu, gerçek olmadığı tespit edilen şikayetler söz konusudur.

5-) X günü saat:X sıralarında yapılan şikayet sonucu düzenlenen polis tespit tutanağında ; “….ihbar üzerine daire:X kapısında gürültü olup olmadığı X dakika kadar dinlenmiş,gürültüye rastlanmamış olup….” denmektedir.(EK-2)

6-) X günü sabah X sıralarında yapılan ihbara istinaden polis memurlarınca yapılan inceleme sonucu tutulan tutanakta;  “…..M tarafından gürültü yapılarak rahatsız edildiğini ve yaklaşık yarım saat önce de ikametinin dış cephesinde bulunan camdan içeriye gaz sıktığını beyan etmesi üzerine  bahse konu yere 7772 kod numaralı ekip olarak intikal edilip adı geçen şahsın zili çalınarak ve rızası alınarak ikametine girilmiş, yine kendi rızası ile bütün odalar tek tek kontrol edilmiş,herhangi bir gaz kokusuna ve gürültüye rastlanılmamıştır.” denmektedir.(EK-3)

7-) günü saat X sıralarında yaptığı ihbara istinaden polis memurlarınca yapılan inceleme sonucu düzenlenen tutanakta ;  “….M’nin üst kattan sert bir cisimle duvara vurduğunu, teybin sesini son ses açtığını, evin içine sprey gazı sıktığını, zehirlemek istediğini, bu konuyla ilgili gerekli şikayetinin olduğunu ve e-mail yoluyla da BİMER’e konuları aktardığını söylemiş gerekli tespiti istemiştir. Biz görevlilerce konunun önemine binaen 7772 kod numaralı ekip olarak bahse konu yere gidildi.Apartman çıkıldı.No:13 ve No:16 sayılı ikametlerin ön kısmında merdivenlerde bir süre dinleme yapıldı.Gaz kokusu ve gürültü tespitine çalışıldı; 13 sayılı yerden de 16 sayılı yerden de herhangi bir gürültü ve gaz kokusu olmadığı anlaşıldı.Herhangi bir olumsuzluk olmadığı anlaşıldı….” denmektedir.(EK-4)

😎 Gene şüpheli tarafınca aynı sebeplerle, X Cumhuriyet Başsavcılığına X soruşturma sayılı X karar sayılı dosyası ile kovuşturmaya yer olmadığına ilişkin karar X Ağır Ceza Mahkemesi’nin X Değişik İş sayılı kararı sonucu kesinleşmiştir.(EK-7,EK-8)

9-) Şüphelinin ; tutum ve davranışları sadece müvekkile yönelik değildir. Müvekkil, şüphelinin üst katına taşınmadan önce ; ilgili adreste müvekkilin  kiracıları bulunmaktaydı. Şüpheli, her kiracı için mal sahibi müvekkili sayısız kere arayıp kiracılarıyla ilgili şikayetlerde  bulunmuştur. O zamanlar durumu kavrayamayan müvekkil ; başına gelen olaylardan sonra neyle karşı karşıya olduğunu anlamıştır. Şüpheli; saplantılı bir şekilde komşularıyla ilgili şikayetlerde bulunarak bunu adeta alışkanlık haline getiren bir kişiliğe sahiptir.

10-) Şüpheli; evine ve ortak kullanım alanı olan dairesinin bulunduğu katına ses ölçme özelliği de bulunan ses kayıt düzeneği ve kamera sistemi taktırmıştır. Müvekkille her karşılaşmasında, elindeki kamerayla müvekkilin rızasını almaksızın müvekkille olan her konuşmasını kayıt altına  almaya başlamıştır.(TCK-133)

11-) Şüphelinin ; uydurma şikayetleri hala devam etmektedir.14.Sulh Ceza Mahkemesi’nin ilgili dosyasına Karşıyaka 1.Sulh Ceza Mahkemesi kanalıyla sunmuş olduğu beyanlarında da  müvekkilin elektroşok cihazı ile üst kattan şok dalgası verdiğini,bunu da burnunun titremesinden anladığını söylemiştir.Şüphelinin beyanları sağlıklı olmadığı gibi çok büyük tehlikelere de yol açabilecek düzeydedir.Bu açıdan kanaatimizce kendisi hakkında öncelikle ve ivedilikle  akıl sağlığının yerinde olup olmadığı yönünde rapor alınması gerekmektedir.

12-) Şüpheli ile ilgili apartman yöneticisi ve diğer komşuların da tanıklıkları  söz konusudur.İlgili kişiler gerekirse tanık olarak dinletilecektir.Bu kişiler 14.Sulh Ceza Mahkemesi’nde görülen davada da  tanık olarak dinlenmişlerdir.(EK-5,EK-6)

13-) Gerek müvekkil gerekse ailesi , şüphelinin birçok kez hakaretlerine de maruz kalmışladır. Şüpheli; yolda her karşılaştığında müvekkil ve ailesine “siz ne berbat insanlarsınız,terbiyesizler,şerefsizler,görürsünüz başınıza neler açacağım…,müvekkilin eşine hitaben “sen kocanın gece yanından kalkıp beni rahatsız ettiğini görmüyorsun,hiçbir şeyden haberin yok,sana da sıra gelecek,bak gör neler yapacağım…vs.” şeklinde defalarca hakaretlerde bulunmuştur.Müvekkil,kızı ve eşi bu durumdan dolayı  büyük ölçüde rahatsız olmuşlar,iftiraya uğrayacakları paranoyasıyla karşı karşıya kalmışlar,her an kapıya polisin geleceği korkusuyla yaşamlarını sürdürmeye başlamışlar tüm bu olanlar paralelinde evlerini satıp gitmeyi  düşünmüşlerdir.

14-) Şüphelinin şikayetlerinin ardı arkası gelmeyecektir. Bu, belli bir durumdur. Bu açıdan bugüne kadar sürekli alttan alan müvekkil, durumun iyice çığırından çıkacağını tahmin ederek kendisinin ve ailesinin güvenliğinden büyük ölçüde şüphe ettiği için  işbu şikayeti yapmak zorunda kalmıştır.

SONUÇ VE İSTEM    : Yukarıda açıklamış olduğumuz sebepler paralelinde; soruşturma esnasında sayın savcılığınızın re’sen saptayacağı durumlara binaen ; “Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma, İftira, Kişiler Arasındaki Konuşmaların Dinlenmesi ve Kayda Alınması (TCK 133/1m.), Hakaret” suçlarını ayrı ayrı işleyen şüphelinin Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri dairesinde cezalandırılması için gerekli kovuşturmanın yapılarak hakkında  kamu davası açılmasına karar verilmesini bilvekale arz ve talep ederim.

Saygılarımla.tarih

                                                                                                Müşteki Vekili

 

 

EKLER  :

1-Onanmış Vekaletname Sureti.

2- X tarihli tutanak.

3- X  tarihli tutanak.

4- X tarihli tutanak.

5- Apartman yöneticisi X’a ait X tarihli ifade tutanağı.

6- X.’a ait X tarihli ifade tutanağı.

7- X Cumhuriyet Başsavcılığı’nın X tarih X soruşturma no X karar numaralı evrak sureti.

8- X Ağır Ceza Mahkemesi’nin X tarih X değişik iş sayılı karar sureti.

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Uyarı: Bu işlem için giriş yapmanız gerekmektedir. Üst menüde yer alan üye giriş sayfasından ücretsiz giriş yapabilirsiniz.