Hükümlüye Vasi Tayini Dilekçesi

ADANA SULH HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI :

DAVALI : Hasımsız

D.KONU : Vasilik Talebinden İbarettir.

AÇIKLAMALAR :

1.Oğlum Ahmet’in Adana L Tipi 1(Bir) No.lu Kapalı Cezaevinde hükümlü olarak cezası infaz edilmektedir.

2. Ahmet hükümlü olması nedeniyle hiçbir hukuki tasarrufta bulunamamaktadır.

NETİCE-İ TALEP : Yukarıda açıklanan ve Sayın Mahkemenizce re’sen dikkate alınacak nedenlerle;

Oğlum Ahmet adına hukuki tasarrufta bulunabilmem için tarafımın vasi kılınmasını ve Sayın Mahkemenizden tekrar yetki almaya mahal kalmaksızın verilecek kararda oğlum Ahmet’e vesayeten Avukata vekalet verebilmem hususunda ayrıca karar alınmasını saygılarımla arz ve talep ederim.

Davacı

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Saim İncekaş, Adana Barosu'na kayıtlı bir avukattır. 2016 yılından bu yana Merkezi Adana'da bulunan ve kurucusu olduğu İncekaş Hukuk Bürosu'nda çalışmaktadır. Yüksek lisans derecesi ile hukuk eğitimini tamamladıktan sonra bu alanda birçok farklı çalışma yürütmüştür. Özellikle aile hukuku, boşanma, velayet davaları, çocuk hakları, ceza davaları, ticari uyuşmazlıklar, gayrimenkul, miras ve iş hukuku gibi alanlarda uzmandır. Saim İncekaş, sadece Adana Barosu'nda değil, aynı zamanda Avrupa Hukukçular Derneği, Türkiye Barolar Birliği ve Adil Yargılanma Hakkına Erişim gibi dernek ve kuruluşlarda da aktif olarak görev almaktadır. Bu sayede, hukukun evrenselliği konusundaki farkındalık ve hukuk sistemine olan güveni arttırmaya yönelik birçok çalışmada yer almaktadır. Randevu ve Ön Görüşme İçin WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir