Bir Sayfa Seçin

Kısa karar ile takdir edilen tedbir nafakası için gerekçeli kararda bununla ilgili bir hüküm tesis edilmemiş olsa bile infazı kabildir

Ara kararıyla hükmedilen tedbir nafakasının, gerekçeli karara geçirilmemiş olsa bile; infazının her zaman olanaklı olduğunun anlaşılmasına göre yerinde bulunmayan temyiz isteğinin reddiyle usul ve kanuna uygun olan hükmün onanmasına (Y2HD, 20.06.2011, E. 2010/10172, K. 2011/10983.)

Kısa karar ile takdir edilen tedbir nafakası için gerekçeli kararda bununla ilgili bir hüküm tesis edilmemiş olsa bile infazı kabildir

Kısa kararda hükmedilen tedbir nafakasının gerekçeli karara geçirilmemiş olmasının, Türk Medeni Kanununun 169. maddesi gereğince davadan verilen kararın kesinleşmesine kadar geçerli olacak geçici önlem niteliğinde tedbir nafakası niteliğinde olacağı ve bu kararın da bir ara kararı olarak değer taşıyacağının; ara kararının da infazının her zaman olanaklı olduğunun anlaşılmasına göre; yerinde bulunmayan temyiz isteğinin reddiyle usul ve kanuna uygun olan hükmün onanmasına, (Y2HD, 15.06.2011, E. 2010/9775, K. 2011/10629.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son Güncelleme Tarihi