Kiraya Verenin Ayıplı Malı Ayıpsızı ile Değiştirmesi Süresi

Kiraya Verenin Ayıplı Malı Ayıpsızı ile Değiştirmesi Süresi

Türk Borçlar Kanununun 306. maddesinin IV. fikrasına göre kiraya veren, kiralananda bir ayıp ortaya çıkması durumunda, kiracıya kiralananın ayıpsız benzerini hemen vererek ve uğradığı zararın tamamını gidererek, onun seçimlik haklarını kullanmasını önleyebilecektir.

Fıkra hükmünün uygulanabilmesi ve dolayısıyla kiraya verenin kiracınin seçimlik haklarını kullanmasını önleyebilmesi için ayıplı olan kiralananın ayıpsız benzerinin hemen, onun herhangi bir hak kaybına uğramasına imkan vermeyecek bir süre içerisinde verilmesi ve bunun yanı sıra kiralananın ayıplı olması nedeniyle uğradığı zararın tamamının giderilmiş olması gereklidir.

Kiracıya teslim edilen ayıplı kiralananın benzeri de ayıplı çıkarsa, bu durumda da kiraya verenin ayıptan doğan sorumluluğuna ilişkin hükümlere başvurmak mümkündür. Buna karşılık kiracı, kiralananın ayıpsız benzeri kendisine teslim edilinceye kadar ve varsa zararları tazmin edilinceye kadar geçen süre için kiraya verenden kira bedelinde indirim talep edebilir.

Son düzenleme tarihi 25 Haziran 2020 20:47

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.