“Kiraya Veren” Ne Demektir? Hakları Nelerdir?

May 10, 2020 | Kira Hukuku Avukatlığı

“Kiraya Veren” Ne Demektir?

Fiil ehliyetine sahip olan herkes kira sözleşmesini yapabilir. Sınırlı ehliyetsizler (ayırt etme gücüne sahip küçükler ve kısıtlılar) yasal temsilcilerinin (veli veya vasi) izni ile kira sözleşmesini yapabilirler ya da onlar adına yasal temsilcileri yapabilir.

Ancak vasinin bir yıldan daha uzun süreli ürün ve üç yıl veya daha uzun süreli taşınmaz kira sözleşmesi yapabilmesi için vesayet makamı olan sulh hâkiminin izninin alınması gerekir.

Kira sözleşmesinin geçerli bir şekilde yapılabilmesi için kiraya verenin kiralananın maliki olması şart değildir. Kiralanan üzerinde herhangi bir kişisel ya da ayni hakka sahip olmayan bir kimse de kiraya veren sıfatıyla kira sözleşmesi yapabilir. Çünkü kira sözleşmesi borç doğuran bir sözleşmedir.

Burada önemli olan husus, kiraya veren sıfatıyla kira sözleşmesini yapan kişinin kiralananı kiracının kullanımına elverişli bir şekilde teslim etme borcunu ifa edebilmesidir.

Aksi bir durumda, kiraya verenin sözleşmeden doğan borcunu ifa etmemesinden dolayı kiracıya karşı sorumluluğu söz konusu olur.

Kiralanan üzerinde paylı (müşterek) mülkiyet varsa, malikler kiralananı birlikte kiraya verebilirler. Bu durumda bölünemeyen bir borç söz konusu olduğu için maliklerin hepsi birlikte sorumlu olurlar.

Kira sözleşmesi yapma, önemli yönetim işlerinden sayıldığından kira sözleşmesinin yapılması için pay ve paydaş çoğunluğunun sağlanmış olması gerekir. Gerekli çoğunluk sağlanmadan bütün paydaşlar adına bir veya birkaç paydaş tarafından kira sözleşmesi yapılmışsa, yetkisiz temsile ilişkin kurallar uygulanır.(* *)

Bu durumda, diğer paydaşlar yapılan sözleşmeye onay (icazet) verirlerse sözleşme geçerli olur. Aksi takdirde yapılan sözleşme geçersizdir ve diğer paydaşları bağlamaz. Sözleşmeyi yapan paydaşlar kiracıya karşı sorumlu olurlar.

Müşterek maliklerden bir veya birkaçı kira sözleşmesini kendi adlarına yapmışlarsa, borçlandırıcı işlem niteliği gereği yapılan kira sözleşmesi geçerli olur.

Ancak, diğer paydaşlar kiracının kiralananı kullanmasına engel olurlarsa, kiraya verenler kiracıya karşı borcun ifa edilmemesinden dolayı sorumlu olurlar.

Üzerinde paylı mülkiyet olan kiralananın tahliyesine ilişkin açılacak davalarda da pay ve paydaş çoğunluğunun sağlanarak davanın açılması gerekir.

Elbirliği mülkiyetinde ise kira sözleşmesinin yapılabilmesi için maliklerin tamamının oybirliği veya kira sözleşmesini yapması hususunda içlerinden birinin yetkilendirilmiş olması gerekir.

Maliklerden biri veya birkaçı yetkisiz olarak diğer malikler adına kira sözleşmesi yapmışlarsa, diğer malikler yapılan bu sözleşme ile bağlı olmazlar. Ancak sözleşmeye sonradan onay (icazet) verebilirler. Bu durumda yapılan kira sözleşmesi diğer malikleri de bağlar. Aksi takdirde yetkisiz temsilci olarak hareket eden malik veya malikler kiracıya karşı sorumlu olurlar.

Elbirliği mülkiyetinde maliklerden biri veya birkaçı kendi adlarına kira sözleşmesi yapmışlarsa, diğer maliklerin kiracının kiralananı kullanmasına engel olmaları halinde, kiracıya karşı borcun ifa edilmemesinden dolayı sorumlu olurlar.

Elbirliği mülkiyetinde olan bir yerin kiralanmasında, kiracıya karşı açılacak tahliye davasında, bütün maliklerin oy birliği gerekir.

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir. Bilginin fonlanması ve geliştirilmesi amacıyla sitemize kayıtlı olmayan ziyaretçilerimizin günlük 3 makale görüntüleme hakkı bulunmaktadır.