Kiraya Dayalı Uyuşmazlıklar Sulh Hukuk Mahkemesinde Görülür – Yargıtay Kararı: Esas : 2015/7087 Karar : 2015/8721

Mar 2, 2020 | Kira Hukuku Avukatlığı

Kiraya Dayalı Uyuşmazlıklar Sulh Hukuk Mahkemesinde Görülür

T.C.
YARGITAY
YİRMİNCİ HUKUK DAİRESİ

Esas : 2015/7087
Karar : 2015/8721
Tarih : 08.10.2015

Taraflar arasındaki davada … Sulh Hukuk ve … Asliye Hukuk Mahkemelerince ayrı ayrı görevsizlik kararı verilmesi nedeni ile yargı yerinin belirlenmesi için gönderilen dosya içindeki tüm belgeler incelendi, gereği düşünüldü:

KARAR

Dava, kiralanan taşınmazda ihtiyati tedbir ve uğranan zararın tazmini isteminden ibarettir.

Sulh hukuk mahkemesince, taraflar arasında kira sözleşmesi taraflar arasında herhangi bir kira sözleşmesi bulunmadığından bahisle, 6100 sayılı HMK’nın 2. maddesi gereğince asliye hukuk mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiştir.

Asliye hukuk mahkemesi tarafından ise, taraflar arasındaki uyuşmazlığın kira ilişkisine dayandığı, HMK’nın 4/1-a maddesi gereğince kira ilişkisinden doğan alacak davalarında sulh hukuk mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiştir.

Somut olayda; davacı şirket, … Köyü 162 ada 38 parsel sayılı 23062 m² yüzölçümünde ve tarla niteliğindeki taşınmazı … isimli şahıstan 23/11/2012 tarihinde 5 yıllığına kiraladığını, kira sözleşmesinin henüz devam ederken 27/03/2013 tarihinde taşınmazın … adlı üçüncü bir kişiye sattığını, yeni malikin de kendisi ile önceki malik arasında kurulmuş olan kira ilişkisini yok sayarak bir başkasına kiraladığını ve şahsın kullanımı neticesi kendisinin taşınmazdan ürün elde edemediğini beyanla taşınmaz üzerine ihtiyati tedbir konmasını ve uğradığı zararın tazminini talep etmiştir.

6098 sayılı TBK’nın 310. maddesinde “Sözleşmenin kurulmasından sonra kiralanan herhangi bir sebeple el değiştirirse, yeni malik kira sözleşmesinin tarafı olur” düzenlemesi bulunduğundan ve yeni malikin, ancak gereksinimi bulunması halinde, TBK’nın 351. maddesi şartlarının oluşması ve madde metninde belirtilen şekilde usulî işlemlerin yerine getirilmesi ile kiracı ile arasındaki mevcut kira ilişkisini sonlandırabilir.

Somut olayda, davacı kiracı ile eski malik arasında yapılmış bulunan kira sözleşmesinin süresi dolmadığından, kiracı ile davalı yeni malik arasında TBK’nın 310. maddesi gereğince geçerli bir kira ilişkisi bulunduğu ve 6100 sayılı HMK’nın 4/1-a maddesinde kiralanan taşınmazların, 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununa göre ilamsız icra yoluyla tahliyesine ilişkin hükümler ayrık olmak üzere, kira ilişkisinden doğan alacak davaları da dâhil olmak üzere tüm uyuşmazlıkları konu alan davalar ile bu davalara karşı açılan davalara, konuları ve değerlerine bakılmaksızın sulh hukuk mahkemelerinde bakılacağı hükmüne yer verildiğinden eldeki davanın sulh hukuk mahkemelerince görülüp sonuçlandırılması gerekir.

SONUÇ: Yukarıda belirtilen nedenlerle; 6100 sayılı HMK’nın 21 ve 22. maddeleri gereğince … Sulh Hukuk Mahkemesinin YARGI YERİ OLARAK BELİRLENMESİNE 08/10/2015 gününde oy birliğiyle karar verildi.

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Kiraya Dayalı Uyuşmazlıklar Sulh Hukuk Mahkemesinde Görülür

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir. Bilginin fonlanması ve geliştirilmesi amacıyla sitemize kayıtlı olmayan ziyaretçilerimizin günlük 3 makale görüntüleme hakkı bulunmaktadır.