Kiranın Ödenmemesi Nedeniyle Tahliye Davası Dilekçesi

Kiranın Ödenmemesi Nedeniyle Tahliye Davası Dilekçesi

İCRA HUKUK MAHKEMESİ YARGIÇLIĞI NA

TAHLİYE İSTEYEN (ALACAKLI):

VEKİLİ:

KARŞI TARAF (BORÇLU):

KONU: Zamanında kirasını ödemeyen kiracının tahliyesi

İCRA DOSYA NO:

OLAYLAR:

[KİRA SÖZLEŞME TARİHİ] tarihli kira sözleşmesi ile maliki ve kiralayanı bulunduğum taşınmaz [BORCLU ADI SOYADI] tarafından kiralanmıştır.

Davalı kiracı [ÖDENMEYEN KİRA BEDELİNİN AİT OLDUĞU YIL] yılına ait [KİRA ÖDENMEYEN AY], [KİRA ÖDENMEYEN AY], [KİRA ÖDENMEYEN AY] aylarına ait toplam [KİRA ALACAĞI TOPLAMI] – TL kira bedelini ödememiştir.

Kiracıya kira bedellerini ödemesi için 13 örnek ödeme emri gönderilmiş ve ödeme emri [TEBLİĞ TARİHİ] tarihinde borçluya tebliğ edilmiştir. Borçlu kiracı icra takibine herhangi bir itirazda bulunmadığından takip kesinleşmiştir.

Ödeme emrinde davalı kiracıya bildirilen otuz günlük süre içerisinde kira borcu yatırılmadığından kiracının taşınmazdan tahliyesi için yargıçlığınıza başvurmak zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER: İcra ve İflas Yasası madde 269 ve ilgili mevzuat

DELİLLER: İcra dosyası ve diğer deliller

TALEP SONUCU: Yukarıda arz edilen deliller göz önüne alınarak kiracının taşınmazdan tahliyesine ve yargılama gideri ile avukatlık ücretinin davalı taraftan alınmasına karar verilmesini saygılarımla dilerim. [GUNUN TARIHI]

TAHLİYE İSTEYEN (ALACAKLI)

                  [ALACAKLI VEKILI ADI SOYADI]

Son düzenleme tarihi 7 Nisan 2020 19:23

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.