Kiralanan Taşınmazın Ayıplı Olduğunun Tespiti Davası

Nis 10, 2019 | Kira Hukuku Avukatlığı

Kiraladığınız taşınmazda bazı ayıplar ortaya çıkabilir. Duvardan su sızması, derin kolon çatlağı gibi örnekler kiralanan taşınmazda ortaya çıkabilecek ayıplar arasında sayılabilir. Böyle bir durumda kiralanan taşınmazın ayıplı olup olmadığının tespiti mahkemeden istenecektir.

Av. Saim İNCEKAŞ tarafından ayıplı kiralanan taşınmazın tespiti davasının nasıl açılacağı ve dilekçe örneği bu makalemizde sizlerle paylaşıldı.

ADANA ( ) SULH HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

Davacı :

Vekili :Av.

Adres antettedir.

Davalı :

Konu  :Fazlaya ilişkin tüm haklarımız saklı kalmak kaydıyla, davacı müvekkilin ayıplı olduğunu bilmeden kandırılarak kiralamış olduğu mecurdan dolayı uğramış olduğu şimdilik… TL zararın öncelikle tespiti ile tazmini talebinden ibarettir.

 Açıklamalar   :

Müvekkil, ”Osmangazi …………Kıraç adresinde bulunan mecur için davalı        geçerli olmak üzere 6.000 m2’lik alanı depo olarak kullanmak üzere 09/01/2018 tarihli Kira Sözleşmesi imzalamıştır.

 

2-Müvekkil iş yeri ruhsatı almak amacıyla Esenyurt Belediye Başkanlığı’na müracaat etmiştir. Esenyurt Belediye Başkanlığı  Zabıta Müdürlüğü tarafından yapılan denetimde ”yerinde yapılan incelemede binanın taşıyıcı sisteminde çatlaklar oluştuğu tespit edilmiştir.” ibaresi düşürülerek müvekkilin 09/01/2018 tarihli kira kontratı ile depo olarak kiraladığı ve ancak şubat ayı sonlarında taşınıp faaliyete başlayabildiği 6.000m2 alanlı katın tamamı Esenyurt Belediye Başkanlığı  Zabıta Müdürlüğü tarafından mühürlenmiştir.  

 

3-Ayrıca ilgili belediye ruhsat incelemesi aşamasında kendilerine şikayet olduğunu belirterek müvekkil işyerinde inceleme yapmış ve söz konusu yerin sosyal alan olduğu, binada çatlaklar olduğu belirterek müvekkil iş yeri mühürlenmiştir. Yapılan araştırmada ilgili belediyeye yapılan şikayetin davalı tarafından yapıldığı öğrenilmiştir. Bu durum davalının kötü niyetini açıkça ortaya koymaktadır.

 

4-Müvekkil tarafından yapılan itirazlar sonucu mühür kaldırılmış ve kiralanan mecura yeni mallar getirilmek istendiğinde davalı çalışanları malların alınmayacağını, izin vermediklerini belirterek mecurun kullanılmasına engel olmuşlardır. Bunun üzerine müvekkil Kıraç Polis Merkezine giderek gerekli şikayette bulunmuştur.

 

Yapı kullanım izin belgesinde sözleşme konusu yerin sosyal alan olduğu, davalının devamlı surette ilgili belediyeye asılsız ithamlar ile şikayette bulunması ve en son olarak da müvekkilin mallarının mecura alınmasına izin vermemesi sebebiyle tarafımızca  haklı olarak imzalanan kira sözleşmesi 31/07/2018 tarihli ihtarname ile feshedilmiştir.

 

5-Müvekkil mecuru, davalı ile aralarında imzalamış oldukları kira sözleşmesine uygun olarak kullanmış ve sadece 4 ay kullanabilmiştir. Ayrıca taşınmaza zarar verecek derecede yük taşınmamıştır. 18/06/2018 tarihinde bina sahibinin çalışanı ve yönetim sorumlusu Naim Karabacak tarafından yapılan sayım tutanağı ile mecurda 11176 adet bobin ürün bulunduğu tespit edilmiştir. Her bobinin ağırlığı 85 kg olup üzerinde orjinal fabrika etiketi vardır. Müvekkilden kaynaklı m2 ye düşen yük miktarı endüstriyel ölçülerin çok altındadır.

 

6-Tarafımızca kiralanan mecur, daha önce de birçok kiracı tarafından depo olarak kullanılmıştır. Binada var olan ”kolonlar arası ayrılma vb. hasar durumu aslında takribi 26 yıllık binanın kendi çürüklüğünden, geçmişteki hasarlardan ve tır giriş rampası ile kullanılan orta kat depodan kaynaklandığı açıkça anlaşılmaktadır.

 

Müvekkilimiz kiralanan mecuru kiralanmasına müteakip taşınmazda  dekorasyon, tuvalet, banyo, oda bölümleri, elektrik, .. Alt yapısı, data kamera kablosu yapmış ve taşınma masraflarıyla birlikte 240.000-TL değerinde harcama yapmak zorunda kalmıştır. Daha önce kötü durumda olan söz konusu taşınmazı güzel kullanışlı hale getirmiştir.

 

 

7-Mahallinde yapılacak keşif ile uzman bilirkişiler tarafından hazırlanacak rapor doğrultusunda binadaki çatlakların bina orta katında bulunan tır giriş rampasından kaynaklanıp kaynaklanmadığı, mecurda var olduğu anlaşılan taşıyıcı sistem sorunlarının neyden kaynaklandığı, ne kadar eskiye dayandığı ve sorumlusunun tespiti, kiralanana yerin alanının kaç m2 olduğunun tespiti, kiralanan kattaki kolon ve kirişlerin sayısı, ölçüleri ve aralarındaki mesafenin ölçülmesi sureti ile bu katın yük taşıma kapasitesinin belirlenmesi ile müvekkilin zararlarının uzman bilirkişiler aracılığıyla tespitini talep ediyoruz. 

 

8-HMK 400. maddesi “Taraflardan her biri, görülmekte olan bir davada henüz inceleme sırası gelmemiş yahut ileride açacağı davada ileri süreceği bir vakıanın tespiti amacıyla keşif yapılması, bilirkişi incelemesi yaptırılması ya da tanık ifadelerinin alınması gibi işlemlerin yapılmasını talep edebilir. Delil tespiti istenebilmesi için hukuki yararın varlığı gerekir. Kanunda açıkça öngörülen hâller dışında, delilin hemen tespit edilmemesi hâlinde kaybolacağı yahut ileri sürülmesinin önemli ölçüde zorlaşacağı ihtimal dâhilinde bulunuyorsa hukuki yarar var sayılır.” hükmünü vazetmiştir. Müvekkil mühürün devam etmesi durumunda başka bir mecuru kiralaması gerekecektir. Bu sebeple zararlarının tespit edilmesi amacıyla mecurun depo olarak kullanıma elverişli olup olmadığı değilse hasarın kimden kaynaklandığının tespiti gerekmektedir.

9-) Kiracı müvekkilimizin yaptığı zorunlu ve faydalı masraflar nedeniyle taşınmazın maliki zenginleşmiş sayılacağından sözleşmenin tarafı olmayan maliklere karşı da husumet yöneltme zarureti hasıl ol

 

10-) 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 77. maddesinde aşağıdaki düzenleme yer almaktadır;

 

“Haklı bir sebep olmaksızın, bir başkasının malvarlığından veya emeğinden zenginleşen, bu zenginleşmeyi geri vermekle yükümlüdür. Bu yükümlülük, özellikle zenginleşmenin geçerli olmayan veya gerçekleşmemiş ya da sona ermiş bir sebebe dayanması durumunda doğmuş olur.”

 

 

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir. Bilginin fonlanması ve geliştirilmesi amacıyla sitemize kayıtlı olmayan ziyaretçilerimizin günlük 3 makale görüntüleme hakkı bulunmaktadır.