Kiralanan Taşınmazın Anahtar Teslim Tutanağı

Anahtar Teslim Tutanağı Örneği -1-


ANAHTAR TESLİM TUTANAĞI

                                                                                                                                                                                         TARİH

X tarihli yazılı 6 ay süreli kira sözleşmesi uyarınca, kiracı X nın kullanımında bulunan X adresinde bulunan  mecur, bugün itibariyle kiraya veren X’a tam ve eksiksiz olarak teslim edilmiş ve anahtarlar kendilerine tevdi olunmuştur.

X-TL(X TürkLirası) tutarındaki depozito bedeli kiracı X tarafından teslim alınmıştır.

Taraflar işbu kira sözleşmesi hükümleri yönünden birbirlerini karşılıklı ve gayrıkabili rücu olarak tamamen İBRA ettiklerini kabul beyan ve taahhüt ederler.

KİRAYA VEREN                                                                                                                                           KİRACI

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana

Anahtar Teslim Tutanağı Örneği -2-


FESIHNAME VE ANAHTAR TESLİM TUTANAĞI

Tarih                                       :

Kiracı                                      :

Kiraya Veren                          :

Konutun Adresi                      :

Konutun içindeki eşyalar       :

Kira Sözleşmesinin Tarihi/Süresi: ………. Tarihli / ….. Yıl Süreli Kira Sözleşmesi

Biz fesih edenler; aşağıda yer alan adreste konumlanmış gayrimenkul için belirsiz süreli kira sözleşmesi yapmıştık. Gördüğümüz lüzum üzerine işbu kira sözleşmesini fesih ediyoruz.

Taşınmaz, kiracı tarafından, içindeki eşyalar ile eksiksiz ve ayıpsız bir şekilde teslim edilmiş bulunmaktadır. Ayrıca taşınmaza ait tüm anahtarlarda teslim edilmiştir.

Kira sözleşmesi tarafların karşılıklı anlaşması üzerine 29.11.2019 tarihinde feshedilmiş olup bu tarihten itibaren 3 gün içinde kirayalanın konuta taktırmış olduğu ……….markalı klimanın bedelinden kalan 4850-TL’yi kiralayana ait ………………………………………….. iban numaralı hesabına kiraya veren ya da yetkili kılacağı diğer kişiler tarafından ödenecektir.

Yine fesih tarihinden itibaren 3 gün içinde kiraya veren konutun su kartına yüklenen paradan kullanılmayan kısmını tespit ederek kiralayana ait yukarıda yazılı iban numaralı hesabına kiraya veren ya da yetkili kılacağı diğer kişiler tarafından ödeyecektir.

Kiralayanın sözleşme başında ödediği 1.200-TL depozito ücretinin 600-TL’si 15.11.2019 – 29.11.2019 tarihleri arasındaki kira bedeline mahsup edilerek kalan 600-TL fesih tarihinden itibaren 3 gün içinde kiralayana ait yukarıda yazılı iban numaralı hesabına kiraya veren ya da yetkili kılacağı diğer kişiler tarafından ödenecektir.

Yazılı koşullar ve ödemeler tam anlamıyla süresinde yapıldıktan sonra tarafların birbirlerinden söz konusu kira sözleşmesine dayalı herhangi bir hak ve alacağının kalmadığını, birbirlerini karşılıklı olarak ibra ettiklerini, adı geçen sözleşmeyi karşılıklı olarak feshettiklerini beyan ve kabulederler.

Taraflar iş bu kira kontratından dolayı birbirlerini yukarıda yazılı koşullar ve ödemeler süresinde yapılmak kaydıyla gayrikabili rücu ibra eyler.

İmza-İmza

Anahtar Teslim Tutanağı ile İlgili Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”2,4″ ihc_mb_template=”1″ ]deneme[/ihc-hide-content]

Avukat Saim İNCEKAŞ Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Son düzenleme tarihi 29 Ağustos 2020 15:15

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.