Kiracının Tahliye Davası Bitmeden Kaçması

Kiracının Tahliye Davası Bitmeden Kaçması

T.C. YARGITAY 6. HUKUK DAİRESİ
E. 2000/6751
K. 2000/6865
T. 11.9.2000
TAHLİYE DAVASI ( Keşif Sırasında Taşınmazın Boş Olduğunun Tesbiti Halinde Davanın Konusuz Kaldığına Re’sen Karar Verilemeyeceği )
KEŞİFTE KİRALANANIN BOŞ OLDUĞUNUN TESBİTİ ( Tahliye Davasının Konusuz Kaldığına Re’sen Karar Verilemeyeceği )
KİRACILIĞIN SONA ERMESİ ( Karşılıklı İradelerin Birleşmesi Mecburiyeti ve Taşınmazın Tek Taraflı Olarak Boşaltılmasının Yeterli Olmaması )
818/m.248,266
ÖZET : Kiracılığın fiilen sona ermesinin hukuken de geçerli sayılması için, tarafların bu yönde karşılıklı iradelerinin birleşmiş olması gerekir. Bu nedenle, aktin feshi ve kiralananın tahliyesine ilişkin bir davada, keşif sırasında kiralananın boş olduğunu tesbit eden mahkemenin, re’sen kiralananın tahliye olunduğunu kabul ile davanın konusunun kalmadığına hükmetmesi doğru değildir.

DAVA : Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan tahliye davasına dair karar davacı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

KARAR : Dava, akdin feshi ve kiralananın tahliyesi istemlerine ilişkindir. Mahkemece dava konusu yer tahliye edilmiş olmakla konusu kalmadığından tahliye davası hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar verilmiş ve hüküm davacı vekili tarafından temyiz olunmuştur.

Davacı vekili, büfe olarak davalıya kiralanan yere ait sözleşmenin sona erdiğini bildirerek akdin teshi ve kiralananın tahliyesini istemiştir.

Davalı, duruşmalara gelmemiş, cevap da vermemiştir.
Mahkemece mahallinde yapılan keşifte temelsiz büfe olan davalı yerin gayrimusakkaf olduğu ve keşif anında boş olduğu, tahliye edilmiş olduğu görüldüğünden tahliye davasının konusu kalmadığı gerekçesiyle “karar verilmesine yer olmadığına” hükmolunmuştur.

Her ne kadar keşif sırasında kiralananın boş olduğu belirlenmiş ise de davalı tarafın bu yeri usule uygun şekilde tahliye edip anahtarı kiralayana teslim ettiği ne davalı ne de davacı tarafca beyan edilmediğine göre hukuken kira ilişkisi devam etmekte ve kiracılığın fiilen sona ermesinin, hukuken de geçerli olabilmesi için tarafların bu yönde karşılıklı iradelerinin birleşmiş olması gerekeceğinden mahkemenin re’sen kiralanan tahliye olunduğunu kabul ile davanın konusunun kalmadığına hükmetmesi doğru değildir. Niteliği keşifte belirlenen kiralanan, menkul hükmünde büfe olduğuna göre zamanında açılmış bulunan davanın kabulü ile akdin feshi ve kiralananın tahliyesine karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde karar verilmesi.

Usul ve yasaya uygun bulunmadığından hükmün bozulması icap etmiştir.
SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenle hükmün ( BOZULMASINA ) ve istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine, 11.9.2000 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bu makaleyi sosyal medyada paylaşarak sitemize katkıda bulunabilirsiniz.
    Generic placeholder image
    Avukat Saim İncekaş
    Avukat Saim İncekaş Avukatlık Ofisi'nde kurucu avukat.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 oy, puan: 5,00 üzerinden 5)
Loading...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

tr Türkçe
X
error: Uyarı: Sağ tıklamak için üye olabilirsiniz !! Üye olabilmek için tarafımızdan referans kodu almanız gerekmektedir.