Kiracının Kiraya Veren Hesabına Kiralanandaki Ayıbı Gidermesi

May 26, 2020 | Kira Hukuku Avukatlığı

Kiracının Kiraya Veren Hesabına Kiralanandaki Ayıbı Gidermesi

Kiraya veren kendisine tanınan süre içerisinde kiralanandaki ayıbı gidermezse, kiracı için bazı seçimlik haklar ortaya çıkar. Buna göre kiracı, süresi içerisinde giderilmeyen ayıbı kiraya veren hesabına giderebilir ve bundan doğan alacağını kira bedelinden indirebilir. Kanun, kiracının ortaya çıkan ayıbı kiraya veren hesabına giderebilmesi için ayıbın önemli ya da önemsiz olması bakımından bir ayırım yapmadığı gibi, hâkim kararı da aramamaktadır.

Ancak doktrinde, TBK. m. 113’deki yapma borcunun borçlu tarafından yerine getirilmediği durumlarda alacaklının edimin kendisinin veya üçüncü kişi tarafından yerine getirilmesine izin verilmesini talep etme yetkisi dikkate alındığında, TBK. m. 306/f. 1’de kiracıya tanınan bu imkânın yalnızca önemli olmayan ayıp hallerinde söz konusu olacağı sonucuna varmak gerektiği ifade edilmiştir.

Sonuç olarak, kiracının kiraya veren hesabına kiralanandaki ayıpları giderebilmesi için kiraya verenin ayıptan sorumluluğuna ilişkin maddi ve şekli şartların yerine getirilmiş olması gerekir. Daha sonra, kiracı ayıbın giderilmesi için kiraya verene uygun bir süre vermeli ve bu süre zarfında kiraya veren ayıpları gidermemiş olmalıdır. Önemli olmayan bir ayıp söz konusu ise kiracı, kiraya verenin onayına ve hâkimin iznine gerek olmaksızın bu ayıpları kiraya veren hesabına giderebilir ya da üçüncü bir kişiye yaptırabilir. Önemli ayıplar için ise kiracı hâkimden izin istemelidir. Böylece kiracı, önemli ayıpları hâkimin izniyle gidermekle hem kiraya verenin mülkiyet hakkını ihlal etmemiş, hem de yapmış olduğu masrafları güvence altına almış olur.

Kiracı, kiraya veren hesabına gidermiş olduğu ayıplara ilişkin yapmış olduğu harcamalar kiraya verenden talep edebileceği gibi, kira bedelinden de indirebilir. Kira bedelinden indirim hakkı, ayıbın giderilmesi borcunun devamındaki bir hak niteliğindedir.

Ayıbın kiraya verene tanınan uygun süre içerisinde giderilmemesi halinde kiracı ikinci bir seçimlik hak olarak, kira sözleşmesini feshedebileceği gibi kiralananın ayıpsız bir benzeri ile değiştirilmesini de isteyebilir.

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

blank

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Uyarı: Bu işlem için giriş yapmanız gerekmektedir. Üst menüde yer alan üye giriş sayfasından ücretsiz giriş yapabilirsiniz.