Kiracının Kiralanandaki Ayıpları İhbar Yükümlülüğü

Kiracının Kiralanandaki Ayıpları İhbar Yükümlülüğü

Kiralananda ortaya çıkan ayıp, kiracının özen borcuna aykırı davranmasından (TBK, m. 316/ f. I) veya diğer yan yükümlülükleri yerine getirmemesi nedeniyle meydana gelirse, bir başka deyişle kiracının kusurundan kaynaklanırsa, kiraya veren bu ayıplardan sorumlu olmaz.

Kiracının İhbar Yükümlülüğü

Kira sözleşmesini düzenleyen hükümler arasında kiraciya kiralananı gözden geçirme (muayene) külfeti yükleyen bir hüküm bulunmamaktadır. Ancak TBK. m. 318 gereğince bir bildirim yükümlülüğünün bulunduğunu söylemek mümkündür. Söz konusu hükme göre, kiracı, kendisinin gidermek zorunda olmadığı ayıpları kiraya verene gecikmeksizin bildirmekle yükümlüdür. Kiracı bu yükümlülüğü yerine getirmediği takdirde meydana gelen zararı gidermekle yükümlü olur.

Teslim sırasında var olan açık ayıplardan dolayı kiracı bir itirazda bulunmazsa, kiralananı mevcut haliyle kabul etmiş sayılır ve ayıptan sorumluluğa ilişkin hükümlerdeki korumadan yararlanamaz. Ancak teslim anında var olan gizli ayıplar ya da teslimden sonra ortaya çıkan ayıplar söz konusu ise bu durumda kiracının ayıpları derhal kiraya verene bildirmesi gerekir.

İhbar külfetini yerine getirmeyen kiracı ayıptan doğan hukuki korumadan yararlanamaz.

Son düzenleme tarihi 26 Mayıs 2020 10:07

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.