Kiracının Boya Badana Yapması İçin İhtarname

Kiracının Boya Badana Yapması İçin İhtarname

X NOTERLİĞİ’ NE

İHTARNAME

İHTAR EDEN                      :

TC KİMLİK NUMARASI :

ADRES                                 :

VEKİLİ                                 :

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

ADRES                                 :

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

İHTAR EDİLEN                  :

ADRESİ                                :

KONU                                   :Tarafınızla imzalanan …./…/… tarihli kira sözleşmesi gereği üzerinize düşen edimi yerine getirmeniz için yapılan yazılı bildirimimizi içerir ihtarnamemizdir.

AÇIKLAMALAR

1-) Tarafınızla müvekkilim arasında …/…/… tarihinde akdedilen kira akdi …./…/… tarihinde son bulmuş olup, karşılıklı anlaşma gereği sözleşmeye konu olan taşınmaz tahliye edilmiştir.

2-) Akdedilen iş bu kira sözleşmesi gereğince, kiracı taşınmazı tahliye ederken taşınmazın boya badanasını kontrol etmek ve gerektiği ölçüde kiralananı badana ettirerek temiz bir şekilde teslim etmek zorundadır.

3-) Taşınmazın …/…/… tarihinde tahliyesinden sonra, müvekkilimce yapılan kontrollerde duvarların pis olduğu, boya ve sıvalarının yer yer dökülmüş olduğu fark edilmiş olup, kira sözleşmesi gereği üzerinize düşen ediminizi …. gün içerisinde yerine getirmeniz; getirmediğiniz takdirde sözleşmeden ve yasadan doğan haklarımızı kullanacağımızı, alacakların tahsili için yasal yollara başvuracağımızı, mahkeme masrafları ve vekalet ücretinin tarafınıza yükleneceğini ihtaren bildiririz.

İhtar Eden Vekili

  Av.

SAYIN NOTER;

Üç suretten ibaret olan işbu ihtarnamenin bir suretinin dairenizde saklanmasını, bir suretinin muhataba memur vasıtasıyla tebliğini ve muhataba tebliğ şerhini havi bir suretinin de tarafımıza verilmesini saygı ile ihtar eden vekili olarak talep ederiz. …/ …/ …

İhtar Eden Vekili

                      Av.

Son düzenleme tarihi 23 Şubat 2020 17:48

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.