Kiracıdan Boşta Kalma Tazminatı Dava Dilekçesi

Şub 14, 2020 | Kira Hukuku Avukatlığı

Kiracıdan Boşta Kalma Tazminatı Dava Dilekçesi

 X SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

DAVACI                   :

                                   

VEKİLİ                    

DAVALILAR          

KONU                        : Fazlaya ilişkin talep ve dava hakkımız saklı kalmak üzere; Kira ilişkisinden kaynaklanan X  hasar bedeli, X elektrik kullanım bedeli  ve şimdilik X boşta kalan kira bedeline ilişkin tazminat talebidir.

DAVA DEĞERİ      

AÇIKLAMALAR    :

HOR KULLANIM VE SÖZLEŞMEYE AYKIRILIK NEDENİYLE DOĞAN HASAR TAZMİNATI  TALEBİMİZ

 • Müvekkil …………………………/İZMİR adresindeki taşınmazın malikidir. Taşınmaz, 01/02/2017 başlangıç tarihli yazılı kira sözleşmesi ile Davalılara (1) yıllığına kiraya verilmiştir.
 • Davalı Kiracı; kiralanana ihtiyacı kalmadığından bahisle taşınmazı tahliye etmiştir. Tahliye ; X Noterliği’ne anahtar tevdi suretiyle gerçekleşmiş, X tarih ve X yevmiyesinde kayıtlı ihtarname ile müvekkile tebliğ edilmiştir. Müvekkil de X tarihinde notere tevdi edilen anahtarı teslim almıştır.
 • Anahtarı teslim alan müvekkil, mecura hasar verildiğini ve taşınmaz içinde yapılan tadilatların eski hale getirilmeden,  sözleşmeye uygun bırakılmadığını gördüğünde derhal hasar tespiti için  X tarihinde başvuru yapmıştır. X Hukuk Mahkemesi’nin 2017/38 D.İş sayılı dosyası ile yaptırılan tespit dosyasına sunulan bilirkişi raporunda Kiracının mecura verdiği hasar ve eski hale getirme için gerekli bedel, X olarak belirlenmiştir. Bilirkişi raporu Davalıların sözleşmede belirttikleri ikamet adreslerine gönderilmiştir.

KİRALANANIN BOŞTA KALMA TAMİNATI TALEBİMİZ

 • Yukarıda da belirtildiği gibi taşınmaz 01/02/2017 tarihli yazılı kira sözleşmesi ile (1) yıllığına kiralanmış ve 28/02/2017 tarihinde tahliye edilmiştir. Kira sözleşmesinin Özel Şartlar başlığını taşıyan 19.maddesi “Kiracı mecuru vaktinden önce tahliye ederse, kira döneminin sonuna kadar olan kiralardan sorumlu olduğunu kabul eder.” Hükmünü içermektedir. Kiracı bu hükme aykırı bir şekilde 11 ay önce mecuru boşaltarak, sözleşmeyi tek taraflı haksız yere fesheden taraftır. Taraflar arasında imzalanan sözleşmede kira bedeli  aylık  500,00 TL’dir. Bu sebeple davacı müvekkil sözleşmenin süresinden önce feshi nedeniyle aylık 12.500,00 TL. NET kira bedelinden mahrum kalmıştır.
 • Müvekkil, tahliyeden hemen sonra taşınmazın kiraya verilmesi için REMAX Emlak Ofisi ile Kiralama Sözleşmesi imzalamış ve “Kiralık” pankartını asmıştır. Ancak mecur halen kiraya verilememiştir. Davalıların ; süresinden önce haklı sebep olmaksızın  sözleşmeyi feshederek mecurun  boşta kalması nedeniyle, bilirkişi marifeti ile tespit edilecek boşta kalma tazminatından  sorumluluğu bulunmaktadır.  

FAİZ TALEBİ

 • Sözleşmenin özel şartlar başlıklı 9.maddesinde kiracının geciken her ay kira bedeli için %15 gecikme faizi ödeyeceği kabul edilmiştir. Bu nedenle Kiracıdan boş kalan aylar için belirlenecek tazminatı bu akde göre aylık %15 faiz talep etmekteyiz.

HUKUKİ SEBEPLER: Borçlar Kanunu, HMK ve ilgili mevzuat

DELİLER                  :

 • X adresindeki işyerine ait kira sözleşmesi örneği (EK/1)
 • X 7.Sulh Hukuk Mahkemesi’nin 2017/38 D.İş sayılı dosyasına ait bilirkişi örneği ve dosyası (EK/2)
 • Müvekkil ile X arasında imzalanmış kiralama için yetki belgesi örneği (EK/3)
 • X Noterliği’nin 28/02/2017 tarih ve 591 yevmiyesinde kayıtlı ihtarname örneği (EK/4)
 • Keşif
 • Bilirkişi incelemesi
 • Tanık beyanları ve her türlü yasal delil.

Karşı tarafın delillerine karşı delil sunma hakkımız saklıdır.

SONUÇ VE İSTEM                       : Yukarıda belirtilen nedenlerle Fazlaya ilişkin talep ve dava hakkımız saklı kalmak üzere; DAVANIN KABULÜ  ile;

 • 700,00 TL. hor kullanım ve sözleşmeye aykırı teslimden kaynaklanan bedelin dava tarihinden   itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacı müvekkile ödenmesine,
 • 500,00 TL. boşta kalma tazminatının tahliye tarihinden itibaren işleyecek aylık %15 faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacı müvekkile ödenmesine,
 • Tespit masrafları , yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacı müvekkile ödenmesine karar verilmesini talep ederiz. tarih

DAVACI VEKİLİ

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Kiracıdan Boşta Kalma Tazminatı Dava Dilekçesi

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Uyarı: Bu işlem için giriş yapmanız gerekmektedir. Üst menüde yer alan üye giriş sayfasından ücretsiz giriş yapabilirsiniz.