Kiracı Olunmadığının Tespiti Davası

Eyl 10, 2020 | Kira Hukuku Avukatlığı

Kiracı Olunmadığının Tespiti Davası Nasıl Açılır? Dilekçe Örneği

ADANA SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                               :

TC KİMLİK NUMARASI :

VEKİLİ                                 : Adana İncekaş Hukuk ve Avukatlık Bürosu

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

ADRES                                 :

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

DAVALI                               :

ADRESİ                                :

KONU                                   : Kiracı olunmadığının tespiti ve taşınmazın tahliyesi istemimizdir.

AÇIKLAMALAR    :

1-) Müvekkilimiz, …… ili …. İlçesi ……………………. adresinde yer alan taşınmazını mesken olarak dava dışı ….. …..’a kiralamış ve taraflar arasında …/…/… tarihinde kira sözleşmesi imzalanmıştır. (EK – 1)

2-) Söz konusu kira sözleşmesi …… aydır/yıldır devam etmekte olup, son kira döneminde müvekkilimiz kirayı elden almak adına taşınamaza gittiğinde kiralananda sözleşmede kiracılık sıfatını taşıyan kişiden başkasının oturduğunu görmüştür.

3-) Şu anda taşınmazda oturan kişi daha önceden müvekkilimizden evi kiralamak istemiş ama birtakım hususlarda anlaşma sağlayamadıkları için kira ilişkisi oluşturulamamıştır. Mevcut durumda müvekkilimiz ile sözleşmeyi imzalayan kişinin aslında şu anda taşınmazda oturanın taşınmazı kullanması amacıyla sözleşmeyi imzaladığı sonucuna varmak mümkündür.

4-) Davalı, …/ …/ … tarihinde … Noterliği’nden göndermiş olduğu ……. Yevmiye numaralı ihtarname (EK 2) ile, halihazırda taşınmazda oturan ama sözleşmede kiracılık sıfatı bulunmayan kişinin müvekkilimiz tarafından kiracı olarak kabul edilmediği, bu nedenle taşınmazın tahliye edilmesinin ihtar edildiği bildirilmiş olup buna rağmen oturan kişi tarafından gereği yapılmamıştır.

6-) Açıkladığımız nedenlerden dolayı, taşınmazda oturan kişinin kiracı olmadığının tespitine ve taşınmazdan tahliyesine karar verilmesi istemi ile Mahkemenize başvurulması zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER       : 6100 S. K. m. 4, 6, 10, 4721 S. K. m. 2

HUKUKİ DELİLLER         : …/ …/ … tarihli Kira sözleşmesi, … Noterliği’nin …/ …/ … tarih ve … yevmiye nolu ihtarnamesi                             

SONUÇ VE İSTEM             : Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, taşınmazda oturan kişinin kiracı olmadığının tespitine ve taşınmazdan tahliyesine karar verilmesine, yargılama giderlerinin ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini, müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz. …/ …/ …

EKLER         :

1. …/ …/ … tarihli Kira sözleşmesi

2 … Noterliği’nin …/ …/ … tarih ve … yevmiye nolu ihtarnamesi

3. Bir adet onaylı vekaletname örneği.

Davacı Vekili

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.