“Kiracı” Ne Demektir? Hukuken Kiracının Anlamı Nedir?

May 10, 2020 | Kira Hukuku Avukatlığı

“Kiracı” Ne Demektir? Hukuken Kiracının Anlamı Nedir?

Fiil ehliyetine sahip olan herkes kiracı sıfatıyla kira sözleşmesi yapabilir. Sınırlı ehliyetsizler (ayırt etme gücüne sahip küçükler ve kısıtlılar) yasal temsilcilerinin (veli veya vasi) izni ile kira sözleşmesini yapabilirler ya da onlar adına yasal temsilcileri yapabilir.

Ancak vasinin bir yıldan daha uzun süreli ürün ve üç yıl veya daha uzun süreli taşınmaz kira sözleşmesi yapabilmesi için vesayet makamı olan sulh hâkiminin izninin alınması gerekir.

Eşlerden her birinin diğerinin onayı olmaksızın evlilik birliği adına tek başına kira sözleşmesi yapması mümkün değildir. Zira kira sözleşmesi  evin sürekli ihtiyaçlarından değildir. Ancak eşlerden birisi, haklı sebeplerin varlığı veya hâkim tarafından yetkili kılınması halinde, evlilik birliği adına aile konutu olarak kullanılmak üzere bir taşınmazı kiralayabilir.

Fakat bu durumda kira sözleşmesini yapan eş, diğer eşin açık rızası bulunmadıkça kira sözleşmesini feshedemeyecektir. Ayrıca, kira sözleşmesinin tarafı olmayan eş kiraya verene yapacağı bildirimle sözleşmenin tarafı haline gelir ve bildirimde bulunan eş diğeriyle birlikte kiraya verene karşı müteselsilen sorumlu olur.

Birden fazla kişinin kiracı sıfatıyla kira sözleşmesi yapmaları halinde, kural olarak, kira bedeli borcu bölünebilen bir borç olduğu için kiracılardan her biri kiraya verene karşı kendi payına düşen oranda sorumlu olurlar.

Ancak birden fazla kişinin kiracı sıfatıyla yaptıkları kira sözleşmesinde, kiraya verene karşı müteselsil olarak sorumlu olacaklarını beyan etmeleri ya da sözleşmenin yorumundan veya durumun özelliklerinden iradelerinin bu yönde olduğunun anlaşıldığı hallerde, kiracıların kiraya verene karşı müteselsilen sorumlu olduklarını kabul etmek gerekir.

Kira sözleşmesinin ticari nitelikte olduğu hallerde, kiracı taraf birden fazla kişiden oluşuyorsa, bunlar kural olarak kiraya verene karşı müteselsilen sorumludurlar.

Ancak taraflar sözleşmede bunun aksini kararlaştırabilirler.

Kira sözleşmesinde kiracı tarafın birden fazla kişi olması ve bildirimde bulunulmasının gerektiği hallerde, kural olarak bütün kiracılara bildirimde bulunulması gerekir. Kiracılar arasında teselsülün bulunduğu hallerde, kiracılardan birine yapılan bildirimin diğer kiracılara da yapılmış sayılacağı kabul edilmektedir. Kiracılara karşı açılacak tahliye davasının da aralarında zorunlu dava arkadaşlığı bulunması nedeniyle, bütün kiracılara karşı açılması gerekmektedir.

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank