“Kiracı” Ne Demektir? Hukuken Kiracının Anlamın Nedir?

“Kiracı” Ne Demektir? Hukuken Kiracının Anlamın Nedir?

Fiil ehliyetine sahip olan herkes kiracı sıfatıyla kira sözleşmesi yapabilir. Sınırlı ehliyetsizler (ayırt etme gücüne sahip küçükler ve kısıtlılar) yasal temsilcilerinin (veli veya vasi) izni ile kira sözleşmesini yapabilirler ya da onlar adına yasal temsilcileri yapabilir.

Ancak vasinin bir yıldan daha uzun süreli ürün ve üç yıl veya daha uzun süreli taşınmaz kira sözleşmesi yapabilmesi için vesayet makamı olan sulh hâkiminin izninin alınması gerekir.

Eşlerden her birinin diğerinin onayı olmaksızın evlilik birliği adına tek başına kira sözleşmesi yapması mümkün değildir. Zira kira sözleşmesi  evin sürekli ihtiyaçlarından değildir. Ancak eşlerden birisi, haklı sebeplerin varlığı veya hâkim tarafından yetkili kılınması halinde, evlilik birliği adına aile konutu olarak kullanılmak üzere bir taşınmazı kiralayabilir.

Fakat bu durumda kira sözleşmesini yapan eş, diğer eşin açık rızası bulunmadıkça kira sözleşmesini feshedemeyecektir. Ayrıca, kira sözleşmesinin tarafı olmayan eş kiraya verene yapacağı bildirimle sözleşmenin tarafı haline gelir ve bildirimde bulunan eş diğeriyle birlikte kiraya verene karşı müteselsilen sorumlu olur.

Birden fazla kişinin kiracı sıfatıyla kira sözleşmesi yapmaları halinde, kural olarak, kira bedeli borcu bölünebilen bir borç olduğu için kiracılardan her biri kiraya verene karşı kendi payına düşen oranda sorumlu olurlar.

Ancak birden fazla kişinin kiracı sıfatıyla yaptıkları kira sözleşmesinde, kiraya verene karşı müteselsil olarak sorumlu olacaklarını beyan etmeleri ya da sözleşmenin yorumundan veya durumun özelliklerinden iradelerinin bu yönde olduğunun anlaşıldığı hallerde, kiracıların kiraya verene karşı müteselsilen sorumlu olduklarını kabul etmek gerekir.

Kira sözleşmesinin ticari nitelikte olduğu hallerde, kiracı taraf birden fazla kişiden oluşuyorsa, bunlar kural olarak kiraya verene karşı müteselsilen sorumludurlar.

Ancak taraflar sözleşmede bunun aksini kararlaştırabilirler.

Kira sözleşmesinde kiracı tarafın birden fazla kişi olması ve bildirimde bulunulmasının gerektiği hallerde, kural olarak bütün kiracılara bildirimde bulunulması gerekir. Kiracılar arasında teselsülün bulunduğu hallerde, kiracılardan birine yapılan bildirimin diğer kiracılara da yapılmış sayılacağı kabul edilmektedir. Kiracılara karşı açılacak tahliye davasının da aralarında zorunlu dava arkadaşlığı bulunması nedeniyle, bütün kiracılara karşı açılması gerekmektedir.

Son düzenleme tarihi 10 Mayıs 2020 12:27

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.