Kiracı Hasar Tespit Dava Dilekçesi

Kiralanan eve kiracı tarafından bir zarar verilmesi durumunda bu husus “kiracı hasar tespit davası” sonucunda tespit edilir. Kiracıya karşı kiracının verdiği hasarın tespit edilebilmesi için mahkemeye verilmesi gereken dilekçe örneği aşağıdaki gibidir.


Kiracı Hasar Tespit Dilekçesi


(Mahkemenin bulunduğu il)  NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’ NE

TESPİT TALEP

EDEN DAVACI         :

 

 

VEKİLİ                      :

 

DAVALI                     :

 

KONU                        :Davalının kiracı olarak kullandığı müvekkile ait taşınmaza verdiği                                            zararın tespiti talebimizden ibarettir.

AÇIKLAMALAR     :

                                    Davalı, müvekkilimizden kendisine ait olan ………… Mah. ……..Sok. ………………….. adresinde kaim daireyi ………….. tarihli kontrat ile bir yıllığına müvekkilimizden kiralamıştır.

                                   Davalı, tespite konu daireyi yaklaşık …………. yıl kiracı olarak kullanmıştır.  Davalının, kiracılığı devam ederken …………tarihinde söz konusu kiralanan taşınmazı boşaltmıştır. Davaya konu kiralanan taşınmazı davalı taraf boşalttıktan sonra, müvekkil daireye bakmak için geldiğinde taşınmazın teslim edildiği gibi kullanılmadığını taşınmazda kira sözleşmesine aykırı olarak zarar verildiği görmüştür. Ne taşınmazın kendisine ne de içerisinde bulunan eşyalara verilen zararlar davalı tarafından karşılanmamıştır.                   

                                   Kiralanan konutta yapılan inceleme neticesinde Sayın Mahkemece de tespit edileceği üzere, müvekkil tarafından yapılan incelemede sonucunda; çalışma odasının kapısı delinmiş olduğu, 2 adet kapı kasası aşınmış olduğu, 2 adet tuvalet rezervuarına hasar verildiği, söz konusu taşınmazın boyasına zarar verildiği, profil balkon demirlerine zarar verildiği, 8 adet prize zarar verildiği, banyo dolaplarının şişmiş olduğu görülmüştür.                                              

                                   HMK 400. maddesi “Taraflardan her biri, görülmekte olan bir davada henüz inceleme sırası gelmemiş yahut ileride açacağı davada ileri süreceği bir vakıanın tespiti amacıyla keşif yapılması, bilirkişi incelemesi yaptırılması ya da tanık ifadelerinin alınması gibi işlemlerin yapılmasını talep edebilir. Delil tespiti istenebilmesi için hukuki yararın varlığı gerekir. Kanunda açıkça öngörülen hâller dışında, delilin hemen tespit edilmemesi hâlinde kaybolacağı yahut ileri sürülmesinin önemli ölçüde zorlaşacağı ihtimal dâhilinde bulunuyorsa hukuki yarar var sayılır.” hükmünü vazetmiştir.

                                   Müvekkil tarafından taşınmaz yeniden kiraya verilmek istenmektedir. Ancak davalının konuttan ayrılırken verilmiş olan zararların davalı tarafından karşılatılabilmesi için içerisine yeniden kiracı girmeden zararın tespit edilmesi gerekmektedir.  Konutun yalnızca bir yeri değil lavabolardan odalara, kadar zarar verildiği yapılan incelemede görülecektir.    

                                               İleride açacağımız tazminat davasına konu olmak üzere söz konusu taşınmazdaki her türlü hasarın tespiti amacı ile bu davayı açma zarureti hâsıl olmuştur.

 1. Hukuk Dairesi 2015/5944 E. , 2016/3155 K.

                                               ‘‘….Mahkemece, gerektiğinde mahallinde keşif yapılarak konusunda uzman bilirkişi ya da bilirkişilerden rapor alınarak kiralananda hasar meydana gelip gelmediğinin, hasar meydana gelmiş ise meydana gelen bu hasarın hor kullanmadan mı yoksa olağan kullanımdan mı kaynaklandığının ayrıntılı bir şekilde tespit edilmesi ayrıca tespit edilen hasarın ne kadarlık bir süre içinde giderilebileceğinin belirlenmesi ve hasıl olacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken, tespit raporu ile yetinilerek eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiştir….’’

HUKUKİ NEDENLER        : HMK 400 ve maddeler, Yargıtay içtihatları, doktrin ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER          : Karşı tarafın bildireceği delillere karşı delil bildirme

hakkımız saklı kalmak kaydı ile

 1. Taraflar arasında imzalana 17.10.2016 tarihinden itibaren bir yıllık süreli Kira Kontratı,
 2. Tanık beyanları,
 3. Bilirkişi incelemesi,
 4. Keşif,
 5. Yemin ve her türlü yasal delil.

SONUÇ VE İSTEM             :Yukarıda açıklanan nedenlerle, mahallinde yapılacak inceleme neticesinde kiraya verilmiş olan taşınmazda kiracı tarafından meydana getirilen zararın malzeme ve işçilik dâhil olmak üzere tespitine karar verilmesini vekil eden adına saygılarımızla arz ve talep ederiz.

 

                                                                                                          DAVACI VEKİLİ

                                                                                                         

 

EK: 1-) Onaylı vekaletname

        2-) Kira Sözleşmesi

           

 

 

 

 

Bu makaleyi sosyal medyada paylaşarak sitemize katkıda bulunabilirsiniz.
  Generic placeholder image
  Avukat Saim İncekaş
  Avukat Saim İncekaş Avukatlık Ofisi'nde kurucu avukat.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 oy, puan: 5,00 üzerinden 5)
Loading...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

tr Türkçe
X
error: Uyarı: Sağ tıklamak için üye olabilirsiniz !! Üye olabilmek için tarafımızdan referans kodu almanız gerekmektedir.