Kira Sözleşmesinin Türleri Nelerdir?

May 9, 2020 | Kira Hukuku Avukatlığı

Kira Sözleşmesinin Türleri Nelerdir?

Taşınır Kira Sözleşmesi

Kira sözleşmesinin konusunu bir taşınır oluşturuyorsa, taşınır kirasından söz edilir. Bir başka ifadeyle, kiraya veren, kiracının ödeyeceği kira bedeli karşılığında taşınır bir malın kullanımını ona devrediyorsa, aralarında taşınır kira sözleşmesi kurulmuş olur.

Örneğin, bir motorlu aracın, müzik aletinin, kıyafetin, bilgisayarın vb. kiralanması durumunda taşınır kira sözleşmesi yapılmış olur. Taşınır kira sözleşmesine maddi varlığı bulunan bir taşınır konu olabileceği gibi, ürün getiren bir hak (TBK. m. 357) ya da bir hayvan (TBK. m. 376-378) olabilir.

Taşınmaz Kira Sözleşmesi

Taşınmaz kira sözleşmesinin konusunu konut, arsa, işyeri ya da tarımsal bir arazinin oluşturduğu kira sözleşmesidir. Uygulamada taşınmaz kirasının en sık karşılaşılan türü konut ve çatılı iş yeri kira sözleşmeleridir.

Bu durumu dikkate alan kanun koyucu, Türk Borçlar Kanunu’nun 339-356. maddeleri arasında bu tür kira sözleşmelerine özgü düzenlemeler getirmiştir.

Ancak belirtmek gerekir ki, Türk Borçlar Kanunu’nun kira sözleşmesine ilişkin olarak getirmiş olduğu ve TBK. m. 299-338 arasında yer alan genel hükümler, taşınır ve taşınmaz kira sözleşmelerine uygulanacak düzenlemeleri içermektedir. Söz konusu hükümlerden bazıları ise sadece taşınmaz kira sözleşmeleri bakımından uygulama alanı olan hükümlerdir. Örneğin, TBK. m. 312, TBK. m. 315/f. II, TBK. m. 336 gibi.

Ürün Kira Sözleşmesi

Ürün kirası sözleşmesi, kiracının kiralananı kullanmak ve ondan yararlanmak, ürün elde etmek amacıyla yapılan kira sözleşmesidir. Ürün kirası sözleşmesinde kira konusu taşınır, taşınmaz ya da ürün getiren bir hak olabilir.

Önemli olan husus, kiracının ödediği kira bedeli karşılığında kiralanandan bir ürün elde etme amacının olmasıdır. Eğer kiralananı işletmek veya ürünleri devşirmek gibi bir amaç yoksa örneğin, bir fabrika binasınm işletilmek amacıyla değil de depo olarak kullanılmak üzere kiralanmasında olduğu gibi, ürün kirasından söz edilemez.

Ürün kirası, kira bedelinin ödenme şekline göre ikiye ayrılır. Taraflar kira bedeli olarak bir miktar paranın ödeneceğini kararlaştırmışlarsa olağan ürün kirası (TBK. m. 357/f. I), buna karşılık kiracının kiralanandan elde ettiği ürünün belirli bir kısmının kiraya verene kira bedeli olarak verilmesini kabul etmişlerse, ürüne katılmalı kira sözleşmesi (TBK. m. 357/f. II) söz konusu olur.

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Üyelik avukatlara hususidir. Sağ altta yer alan canlı destek üzerinden üyelik oluşturabilirsiniz.