Yorum yaparak bilgiyi çoğaltın!

Yazıyı okumanızın ardından konuyla alakalı fikir, düşünce, gelişme veya düzeltmelerini yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bu sayede konuyla ilgili gelişmelerden e-posta yoluyla haberdar olur ve yenilikleri takip etme şansı yakalarsınız.

Kira Sözleşmesinin Şekli

Kira Sözleşmesinin Şekli

Türk Borçlar Kanunu’nda kira sözleşmesinin geçerliliği herhangi bir şekil şartına tâbi kılınmamıştır. Dolayısıyla kural olarak, konusu ister taşınır olsun, isterse taşınmaz olsun taraflar sözleşmeyi sözlü, yazılı ya da resmi şekilde örneği noter aracılığı ile yapabilirler.

Ancak taraflar, Kanun tarafından şekle tâbi kılınmayan bu sözleşmeyi belirli bir şekilde yapmak için anlaşabilirler. Bu durumda kira sözleşmesinin geçerliliği, tarafların anlaştıkları şekilde yapılmasına bağlıdır.

Uygulamada daha ziyade matbu halde bulunan “Kira Kontratı” nüshalarının taraflarca ilgili yerlerinin doldurularak ve imzalanarak kullanıldığı görülmektedir.

Kira sözleşmesinin yapılması belirli bir şekle bağlı olmamasına rağmen, istisnai olarak bazı özel düzenlemelerde şekil şartı öngörülmüştür. Örneğin, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tâbi kira sözleşmelerinin noterlikçe tescil edilmiş olmaları şarttır (DİK m. 57/f. I). Ayrıca, 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu m. 119’a göre, hava araçlarının kiralanmasına ilişkin yapılacak sözleşmelerin geçerliliği yazılı şekilde yapılmış olmalarına bağlıdır.

Son düzenleme tarihi 10 Mayıs 2020 03:37

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.