Kira Sözleşmesinin Feshi İhtarname Örneği

Nis 3, 2019 | Kira Hukuku Avukatlığı

Kira sözleşmesinin feshi öncesinde ilgili kişiye ihtarname gönderilir. Kira sözleşmesinin feshi konulu ihtarnamede fesih gerekçeleri yer alır. Adana’da ikamet eden Avukat Saim İNCEKAŞ bu yazıda kira sözleşmesinin feshine yönelik ihtarname örneklerini paylaşmıştır.

Kira Sözleşmesinin Feshi İhtarnamesi

ADANA (    ) NOTERLİĞİ”NE 

 İHTARNAME

KEŞİDECİ

MUHATAP

KONUSU: X adresinde kiracısı olarak bulunduğunuz dükkana ait X tarihli kira kontratının yenilenmeyeceği, bu yerin kira müddetinin bitim tarihi olan X tarihinde boş olarak teslim edilmesi ihtarıdır.

İZAHI:

Babam X maliki olduğu, tarafımdan kiraya verilen X adresinde bulunan işyerini 01.05.2004 tarihli kira aktiyle 1 yıllığına kiralamış bulunmaktasınız. Kira akti 01.05.2005 tarihinde son bulmaktadır. Şu anda X adresinde kiracı olarak konfeksiyon imalatı ve satışı ile iştigal etmekteyim. Fakat burada kiracı olarak bulunduğumdan şu anda tahliye tehdidi altındayım. Bu nedenle kiracısı olarak bulunduğunuz dükkana aynı işimi devam ettirmek için ihtiyacım vardır. Bu nedenle sözleşme son bulduktan sonra akti yenilemeyeceğimi, işyerini tahliye etmeniz gerektiğini bildirme zorunluluğu hasıl olmuştur.

İş bu nedenlerle kira aktinin yenilenmeyeceğini, işyerini kira müddetinin bitim tarihi olan X tarihine kadar boş olarak teslim etmenizi aksi halde 6570 Sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkındaki Kanunun 7c maddesine gore tahliye davası açacağımı ve tüm masraflarında tarafınıza ait olacağını ihtar ederim.

Keşideci

Sayın noter, iş bu ihtarnamenin üç nüsha olarak düzenlenerek bir suretinin muhataba gönderilmesini, tebliğ şerhli  bir suretinin tarafıma iadesini,  diğer nüshasının ise dairenizde saklanmasini talep ederim.

Kira Sözleşmesinin Feshi İhtarnamesi

Kira Sözleşmesinin Feshi İhtarnamesi

İHTARNAME

DÜZENLEYEN                               :

VEKİLİ                                 :

MUHATAP                           : 

KONU                                   : X tarihli kira sözleşmesinin olağanüstü fesih yoluyla önemli nedenlerle feshi

AÇIKLAMALAR               :

Sayın Muhatap;

  1. Taraflar arasında X adresindeki meskenin kiralanması amacıyla kira sözleşmesi bulunmaktadır. Müvekkil ile kiraya veren arasında X tarihinde kira sözleşmesi akdedilmiştir.
  2. Müvekkilin evlenecek olması sebebiyle kira sözleşmesinin olağanüstü fesih yoluyla önemli sebeplere dayanarak TMK m. 331 “ Taraflardan her biri, kira ilişkisinin devamını kendisi için çekilmez hâle getiren önemli sebeplerin varlığı durumunda, sözleşmeyi yasal fesih bildirim süresine uyarak her zaman feshedebilir.” gereği kira sözleşmesini feshetme hakkı doğmuştur. Bu nedenle müvekkil kiralanan taşınmazı X tarihinde tahliye edecektir.

SONUÇ                                 : Sayın muhatap, işbu ihtarname ile kira sözleşmesinin müvekkil tarafından olağanüstü fesih yoluyla önemli nedenlerle feshedildiği İHTAR OLUNUR. tarih

                                                                                                                       İhtar Eden Vekili

Kira Sözleşmesinin Feshi İhtarnamesi

ADANA … NOTERLİĞİNE

İHTARNAME

İHTAR EDEN

MUHATAP ​​:

KONU​ : Fazlaya ilişkin tüm talep ve dava haklarım saklı kalmak kaydıyla, birikmiş kira bedellerinin ödenmemesi ve yazılı izin olmaksızın inşa edilen çelik konstrüksiyon aykırılığının giderilmemesi neticesinde 15.07.2018 tarihinde akdedilen kira sözleşmesinin haklı nedenle feshedileceğinin ihbarı ve kiralananın TAHLİYESİ İHTARINI havidir.

AÇIKLAMALAR​:

1- 15.07.2018 Tarihli Kira Sözleşmesi ile şahsıma ait olan …………………………………………………………… adresindeki taşınmaz; 2 yıl süreyle, aylık 2400 TL kira bedeli ile tarafınızca kiralanmış ve sonrasında zam yapılmamıştır.

2- Akdedilen kira sözleşmesi ve Borçlar Kanunu m. 315 uyarınca; kira edimlerinizi her ayın 15’i  ile 20’si  arasında ödemekle mükellef olmanıza rağmen MART 2020 ,NİSAN 2020,MAYIS 2020 ve TEMMUZ 2020 aylarına ait kira bedelleri tarafınızca ödenmemiştir.Toplamda 9600TL birikmiş kira borcunuz bulunmaktadır.

3- Borçlar Kanunu’nun 316. maddesi ve kira sözleşmesinin 7. Maddesi uyarınca; “Kiracı,kiraya verenin önceden yazılı iznini almak kaydıyla,masrafı ve her türlü mali ve hukuki sorumluluğu kendisine ait olmak üzere,bina statiğine zarar vermeksizin taşınmaz içinde gerekli tadilatı yapabilir. ”   Ancak tarafımdan yazılı izin alınmaksızın sözleşmeye aykırı şekilde, bahçe kısmında çelik konstrüksiyon yapılmış ve bu sebepten belediye tarafından birden fazla kez ceza kesilmiştir.

 

4- Sayın muhatap, sözkonusu kira sözleşmesi ve Borçlar Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca; işbu ihtarnamenin elinize geçtiği tarihten itibaren 30(otuz) gün içerisinde, tarafımdan yazılı izin olmaksızın sözleşmeye aykırı bir şekilde yapılan çelik konstrüksiyon yapının kaldırılarak aykırılığın giderilmesi ve MART 2020,NİSAN 2020,MAYIS 2020,TEMMUZ 2020 aylarına ait birikmiş kira bedelleri olan 9600TL’nin ödenmesini, aksi takdirde kira sözleşmesinin haklı nedenle feshedileceğini, tahliye davası açılacağını ihtaren bildiririm. tarih

İhtar Eden:

Sayın Noter;

Üç nüshadan ibaret işbu ihtarnamenin bir nüshasının muhataba usulüne uygun olarak tebliğini, bir nüshasının dairenizde saklanmasını ve muhataba tebliğ şerhini havi bir nüshasının da tarafımıza verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz.

İhtar Eden:

Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi Avukat Saim İNCEKAŞ

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

blank

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Uyarı: Bu işlem için giriş yapmanız gerekmektedir. Üst menüde yer alan üye giriş sayfasından ücretsiz giriş yapabilirsiniz.