Kira Sözleşmesinin Feshi İhtarname Örneği

KADIKÖY (    ) NOTERLİĞİ”NE 

 İHTARNAME

 

KEŞİDECİ                              : …………………..

MUHATAP                             : ……………………..

KONUSU                               : ……………………………………………………………. adresinde kiracısı olarak bulunduğunuz dükkana ait 01.05.2004 tarihli kira kontratının yenilenmeyeceği, bu yerin kira müddetinin bitim tarihi olan 01.05.2005 tarihinde boş olarak teslim edilmesi ihtarıdır.

İZAHI                                     :

                                    Babam ……………   maliki olduğu, tarafımdan kiraya verilen ……………………………………………… adresinde bulunan işyerini 01.05.2004 tarihli kira aktiyle 1 yıllığına kiralamış bulunmaktasınız. Kira akti 01.05.2005 tarihinde son bulmaktadır.Şu anda ………………………………………….. adresinde kiracı olarak konfeksiyon imalatı ve satışı ile iştigal etmekteyimFakat burada kiracı olarak bulunduğumdan şu anda tahliye tehdidi altındayım.Bu nedenle kiracısı olarak bulunduğunuz dükkana aynı işimi devam ettirmek için ihtiyacım vardır.Bu nedenle sözleşme son bulduktan sonra akti yenilemeyeceğimi, işyerini tahliye etmeniz gerektiğini bildirme zorunluluğu hasıl olmuştur.

İş bu nedenlerle kira aktinin yenilenmeyeceğini, işyerini kira müddetinin bitim tarihi olan 01.05.2005 tarihine kadar boş olarak teslim etmenizi aksi halde 6570 Sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkındaki Kanunun 7c maddesine gore tahliye davası açacağımı ve tüm masraflarında tarafınıza ait olacağını ihtar ederim.

 

Keşideci

 

Sayın noter, bu ihtarnamenin üç nüsha olarak düzenlenerek bir suretinin muhataba gönderilmesini, tebliğ şerhli  bir suretinin tarafıma iadesini,  diğer nüshasının ise dairenizde saklanmasini talep ederim.

Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi Avukat Saim İNCEKAŞ

bir yorum bırakın