Kira Sözleşmesinden Kaynaklı Tazminat Davası Dilekçesi

Şub 5, 2020 | Genel Yazılar

Kira Sözleşmesinden Kaynaklı Tazminat Davası Dilekçesi

X SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

DAVACI      :

VEKİLİ        :

DAVALI      :

DAVA          : Kira sözleşmesi şartlarının ihlal edilmesinden dolayı uğranılan zararın tahsili talebidir.

DAVA DEĞERİ : X TL ( Fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla kısmı talep)

KONU                : Muvekkil ile Davalı arasında imzalanan X Tarihli kira sözleşmesinin ihlali nedeniyle müvekkilin uğradığı zararın davalıdan tahsiline karar verilmesi talebidir.

AÇIKLAMALAR

1-Müvekkil firmaya ait X Adresindeki işyeri ekte ibraz edilen X tarihli kira sözleşmesi ile  Davalıya kiralanmıştır.  EK 1 Kira sözleşmesi )

2- Kiracının  binayı ticari faaliyeti doğrultusunda kullanabilmek için yapmak istediği dekorasyon nedeniyle,  kira sözleşmesinin 7.1 maddesine göre ;  Bina, betonarmesi, dış cephesi, çevre düzenlemesi yeni tamamlanan bir bina olup, Kiracı, ana binaya,  mevcut cihazlara zarar vermemek şartıyla, mecurun içinde yapacağı yatırım ve dekorasyonları Kiralayana tevdi edeceği iki nüsha planın bir nüshasının Kiralayan tarafından  imzalanması sureti ile onayını alacaktır. Onay alınmayan ve binanın niteliğini değiştirecek tadilatlar yapılamaz. Kiracı dış cephede herhangi bir değişiklik yapamaz.. Şeklinde düzenlenmiştir.  

3- Mecur kira sözleşmesi ile birlikte kiracıya teslim edilmiş ve kiracı  tarafından, binanın  ara bölme vs yapımına başlanılmış, ancak sözleşme gereği mecura yapılacak  yatırım ve dekorasyonun planı müvekkile ibraz edilmemiş, yapılan işlemler için de onay alınmamıştır.

4- Bina içerisindeki dekorasyon çalışmaları devam ederken, müvekkilim şirket tarafından yapılanı kontrollerde davalı tarafından yapılan uygulamaların binanın statik ve mimarisi  açısından riskler oluşturacağı, hukuki statüsünü değiştirmeye yönelik olduğu, yangın mevzuatına aykırı hale geldiği tespit edilmiş, kiracıdan  mimari, statik ve yangın mevzuatı  açısından sıkıntılı durumların düzeltilerek, müvekkil tarafından onaylanacak bir plan dahilinde çalışmaya devam edilmesi istenilmiş ve yapılacak dekorasyon işlemine ait planların sunulması beklenilmiştir.

5- Ancak kiracı tarafından dekorasyona ilişkin bir plan onaya sunulmadığı gibi, binanın statik, ve mimari, yangın vs açısından mevzuata aykırı uygulamaları da düzeltilmemiştir. Müvekkilin bu şekilde çalışmaya devam edilmemesi uyarısı üzerine taşınmaz davalı tarafından tahliye edilmiştir.

6-Kira Sözleşmesi koşulları kiracı tarafından ihlal edilmiş olmakla, müvekkilimin sözleşmenin ihlali nedeniyle açacağı tazminat davasında delil teşkil etmek üzere, müvekkilin zararının tespiti için X Sulh Hukuk Mahkemesince delil tespiti yaptırılmış olup dilekçemize eklenen Raporda X TL Hasar  Tespit edilmiştir. (EK 2)

Müvekkilim tarafından çekilen X tarih ve yevmiye nolu ihtara rağmen (EK-3) taşınmazdaki mevzuata aykırı uygulamalar giderilmemiş olmakla  iş bu dayayı açma zarureti doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER              : BK, HMK, TTK ve ilgili sair yasal mevzuat hükümleri.

SUBUT DELİLLERİ               :   Davalının gösterdiği delillere karşı delil gösterme hakkımız saklı kalmak kaydıyla,

EK 1 – X tarihli,  kira sözleşmesi,

EK 2  Tespit dosyası

EK3-  X ile çekilen ihtarname

Kamera kayıtları ve fotoğraflar,

Tanık anlatımları ( Tanık isim ve adresleri ile tanıklık yapacakları hususlar bilahare bildirilecektir.) 

Keşif ve Bilirkişi incelemesi, yemin ve sair  her tür delil.

NETİCE VE TALEP  : Yukarıda arz ve izaha çalıştığımız sebeplerle,  fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydı ile Kiracı tarafından yapılan binanın  Statik, yangın mevzuatı vs açısından riskli uygulamaların düzeltilerek eski hale getirme bedelinin, bilirkişi marifeti ile tespiti sonrası, davayı bedel yönünden ıslah hakkımız saklı kalmak kaydıyla şimdilik ………….TL  sözleşmeye aykırılık nedeniyle tazminat ve eski hale getirme bedelinin  dava tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte tahsiline, Yargılama giderleri ile vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini   saygı ile talep ederiz.

DAVACI VEKİLİ

Etiketler:

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Kira Sözleşmesinden Kaynaklı Tazminat Davası Dilekçesi

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.