Kiracının Kiralanana Zarar Vermesi Konulu İhtarname

ADANA 4. NOTERLİĞİNE

İHTARNAMEDİR

Keşideci:

Vekili:

Muhatap:

Sayın Muhatap,

Taraflar arasında imzalanan ‘’Adana’’ adresinde bulunan fabrika binası ve eklerinin kiralanmasına dair imzalanan kira akdi sebebi ile mecurda kiracı sıfatında bulunmaktasınız.

Kiracı olduğunuz süre boyunca gerek üretim kapasitenizin artması gerekse de yapmış olduğunuz yıpratıcı faaliyetler gereği ( sulu faaliyetler ) mecurun temelinde geri dönüşü olmayan ve maalesef onarılması mümkün bulunmayan çürümeler meydana getirdiğiniz tarafınızla defalarca konuşulmuştur. Bu konuda bu faaliyetlerinizin verdiği zararları önleyici hiçbir çalışma yapmadığınız gibi çürüyen taraftaki faaliyetinizi fabrikanın diğer tarafına taşıdığınız tespit edilmiştir. Bu durum kabul edilemez olup; taşıma faaliyetinizi derhal sonlandırmanız gerekmektedir. Keza faaliyeti taşıyacağınız diğer taraf temellerinin ve çatısının da çürüyeceği ve fabrika binasının komple riskli hale geleceği aşikar olup bu hor kullanımınızı ve taşıma faaliyetinizi sonlandırmadığınız takdirde tarafınıza TAHLİYE DAVASI açılarak tahliyenizin sağlanacağını; sebebiyet verdiğiniz zararlar adına tarafınıza maddi ve manevi her türlü dava ve icra takip yoluna gidileceğini ihtaren bildiririz.

Bununla birlikte taraflar arasındaki kira akdi de 31.12.2022 tarihinde sona erecektir. Bu hususta mecurda meydana getirmiş olduğunuz onarılamaz zararlar sebebi ile tarafınızla imzalanan akdin süresinin bitiminden sonra ek protokol ile uzatılması yahut yeni kontrat yapılması görülen lüzum üzerine mümkün bulunmamaktadır. Bu hususta mecurda meydana getirmiş olduğunuz zararların da tazmini adına gereken çalışmalara tahliyeniz öncesinde başlamanız gerektiğini tarafınıza ticari teamüller gereği ihtaren bildiririz. Aksi takdirde aleyhinize hukuki, cezai ve icrai yollara başvurulacağı, tüm bu işlemlerin masraf ve vekalet ücretlerinin tarafınıza ait olacağı İHTAR OLUNUR.

Keşideci Vekili

Sayın Noter, ihtarnamenin bir suretinin muhatabına tebliğini, bir suretinin kasanızda muhafazasını ve tebliğ şerhli bir suretinin ise tarafımıza iadesini talep ve rica ederim.

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Saim İncekaş, Adana Barosu'na kayıtlı bir avukattır. 2016 yılından bu yana Merkezi Adana'da bulunan ve kurucusu olduğu İncekaş Hukuk Bürosu'nda çalışmaktadır. Yüksek lisans derecesi ile hukuk eğitimini tamamladıktan sonra bu alanda birçok farklı çalışma yürütmüştür. Özellikle aile hukuku, boşanma, velayet davaları, çocuk hakları, ceza davaları, ticari uyuşmazlıklar, gayrimenkul, miras ve iş hukuku gibi alanlarda uzmandır. Saim İncekaş, sadece Adana Barosu'nda değil, aynı zamanda Avrupa Hukukçular Derneği, Türkiye Barolar Birliği ve Adil Yargılanma Hakkına Erişim gibi dernek ve kuruluşlarda da aktif olarak görev almaktadır. Bu sayede, hukukun evrenselliği konusundaki farkındalık ve hukuk sistemine olan güveni arttırmaya yönelik birçok çalışmada yer almaktadır. Randevu ve Ön Görüşme İçin WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir