Kiracının Boya Badana Yapması İçin İhtarname

Kiracının Boya Badana Yapması İçin İhtarname

X NOTERLİĞİ’ NE

İHTARNAME

İHTAR EDEN                      :

TC KİMLİK NUMARASI :

 

ADRES                                 :

 

VEKİLİ                                 :

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

 

ADRES                                 :

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

 

İHTAR EDİLEN                  :

ADRESİ                                :

 

KONU                                   :Tarafınızla imzalanan …./…/… tarihli kira sözleşmesi gereği üzerinize düşen edimi yerine getirmeniz için yapılan yazılı bildirimimizi içerir ihtarnamemizdir.

AÇIKLAMALAR

1-) Tarafınızla müvekkilim arasında …/…/… tarihinde akdedilen kira akdi …./…/… tarihinde son bulmuş olup, karşılıklı anlaşma gereği sözleşmeye konu olan taşınmaz tahliye edilmiştir.

2-) Akdedilen iş bu kira sözleşmesi gereğince, kiracı taşınmazı tahliye ederken taşınmazın boya badanasını kontrol etmek ve gerektiği ölçüde kiralananı badana ettirerek temiz bir şekilde teslim etmek zorundadır.

3-) Taşınmazın …/…/… tarihinde tahliyesinden sonra, müvekkilimce yapılan kontrollerde duvarların pis olduğu, boya ve sıvalarının yer yer dökülmüş olduğu fark edilmiş olup, kira sözleşmesi gereği üzerinize düşen ediminizi …. gün içerisinde yerine getirmeniz; getirmediğiniz takdirde sözleşmeden ve yasadan doğan haklarımızı kullanacağımızı, alacakların tahsili için yasal yollara başvuracağımızı, mahkeme masrafları ve vekalet ücretinin tarafınıza yükleneceğini ihtaren bildiririz.

 

İhtar Eden Vekili

           Av.

 

 

SAYIN NOTER;

Üç suretten ibaret olan işbu ihtarnamenin bir suretinin dairenizde saklanmasını, bir suretinin muhataba memur vasıtasıyla tebliğini ve muhataba tebliğ şerhini havi bir suretinin de tarafımıza verilmesini saygı ile ihtar eden vekili olarak talep ederiz. …/ …/ …

                                                                                                          İhtar Eden Vekili

                                                                                                                     Av.

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Saim İncekaş, Adana Barosu'na kayıtlı bir avukattır. 2016 yılından bu yana Merkezi Adana'da bulunan ve kurucusu olduğu İncekaş Hukuk Bürosu'nda çalışmaktadır. Yüksek lisans derecesi ile hukuk eğitimini tamamladıktan sonra bu alanda birçok farklı çalışma yürütmüştür. Özellikle aile hukuku, boşanma, velayet davaları, çocuk hakları, ceza davaları, ticari uyuşmazlıklar, gayrimenkul, miras ve iş hukuku gibi alanlarda uzmandır. Saim İncekaş, sadece Adana Barosu'nda değil, aynı zamanda Avrupa Hukukçular Derneği, Türkiye Barolar Birliği ve Adil Yargılanma Hakkına Erişim gibi dernek ve kuruluşlarda da aktif olarak görev almaktadır. Bu sayede, hukukun evrenselliği konusundaki farkındalık ve hukuk sistemine olan güveni arttırmaya yönelik birçok çalışmada yer almaktadır. Randevu ve Ön Görüşme İçin WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir