Siteden ayrılmadan önce tarafımca yazılan site içi arama motorunu deneyin.

Kira Sözleşmesinin Tapuya Şerhi Dava Dilekçesi

ADANA SULH HUKUK MAHKEMESİNE

Davacı :

Vekili :

Davalı :

Dava konusu : Kiranın tapu siciline şerh edilmesine karar verilmesi

Harca Esas Değer : Aylık kira 1.200 TL

Olaylar:

1. X İlçesi X Mahallesi X Caddesi üzerindeki numaralı binanın zemin katında bulunan 2 No’lu bağımsız bölüm, X Bölge Tapu Sicil Müdürlüğünün X Ada X Parsel numarasında davacı adına kayıtlı bulunmaktadır. Kiracı ile kiralayan vekili arasında imzalanan X tarihli sözleşme ile söz konusu bağımsız bölüm, kuru temizleme iş yeri olarak kullanılmak üzere, davacıya kiraya verilmiştir. Aylık kira bedeli 2.000 TL ve kira süresi de üç yıl olarak kararlaştırılmıştır. (Ek-1 ve 2)

2. Kira sözleşmesinin 8. maddesinde, kiranın tapu siciline şerh edilmesi için kiralayanın sözleşmenin imzalanmasından itibaren bir ay içinde tapu dairesine başvurması öngörülmüştür. Ancak aradan bir ay geçmesine ve kiralayan yazılı olarak uyarılmasına karşın, ihtarnameye verdiği yanıtta, kendi adına sözleşmeyi imzalamış olan vekilin kiranın tapuya işlenmesi yönünden yetkisinin bulunmadığını ileri sürerek bu konudaki edimini yerine getirmekten kaçınmıştır. (Ek-3 ve 4) Oysaki vekile verilmiş olan vekaletnamede, kiranın tapuya işlenmesi konusunda özel yetki de yer almaktadır.

3. Davalı kiralayanın sözleşmeden kaynaklanan edimini yerine getirmemesi ve vekilini de azletmiş bulunması nedeniyle hakkında bu davanın açılması zorunluluğu doğmuş bulunmaktadır.

Hukuksal Nedenler : Türk Borçlar Kanunu – Türk Medeni Kanunu – Diğer ilgili mevzuatlar

Kanıtlar : Kira sözleşmesi – Vekile verilen vekaletname – İhtarnameler – Diğer Kanıtlar

İstem Sonucu : Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı;

1) X Bölge Tapu Sicil Müdürlüğünün X Ada X Parsel numarasında kayıtlı binada bulunan 2 No’lu bağımsız bölüm ile ilgili X tarihli kira sözleşmesine göre, davacının anılan bağımsız bölümde kiracı olduğu hususunun, taşınmaza ait tapu sicilinin “Şerhler” bölümüne işlenmesine,

2) Yargılama giderlerinin davalı tarafa yükletilmesine,

Karar verilmesini arz ederim.

Davacı Vekili

Eki: 1. Kira sözleşmesi 2. Kiralama için vekaletname 3. ihtarname 4. İhtarnameye cevap yazısı 5. Vekaletname

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Saim İncekaş, Adana Barosu'na kayıtlı bir avukattır. 2016 yılından bu yana Merkezi Adana'da bulunan ve kurucusu olduğu İncekaş Hukuk Bürosu'nda çalışmaktadır. Yüksek lisans derecesi ile hukuk eğitimini tamamladıktan sonra bu alanda birçok farklı çalışma yürütmüştür. Özellikle aile hukuku, boşanma, velayet davaları, çocuk hakları, ceza davaları, ticari uyuşmazlıklar, gayrimenkul, miras ve iş hukuku gibi alanlarda uzmandır. Saim İncekaş, sadece Adana Barosu'nda değil, aynı zamanda Avrupa Hukukçular Derneği, Türkiye Barolar Birliği ve Adil Yargılanma Hakkına Erişim gibi dernek ve kuruluşlarda da aktif olarak görev almaktadır. Bu sayede, hukukun evrenselliği konusundaki farkındalık ve hukuk sistemine olan güveni arttırmaya yönelik birçok çalışmada yer almaktadır. Randevu ve Ön Görüşme İçin WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir