Kira Bedelinin Yeniden Düzenlenmesi İhtarname

Kira Bedelinin Yeniden Düzenlenmesi İhtarname

İHTARNAME

İHTAR EDEN

MUHATAP :

İ.KONUSU : 01.01.2019 tarihinde sonra erecek olan kira sözleşmesinin kira bedelinin yeniden düzenlenmesi aksi durumda yenilenmeyeceğine/ uzatılmayacağına dair ihtarnamedir.

Sayın muhatap:

1-) 01.01.2014 tarihli 5 yıllık kira sözleşmesi gereğince, kira sözleşmesi 01.01.2019 tarihinde sona erecek olup, Yeni kira dönemi bedelini şartlarımız ve ekonomik şartlar göz önünde bulundurularak kabul edilmediği taktirde bu tarihten itibaren ilgili kira sözleşmesi uzatılmayacaktır.

2-) Kiralanan taşınmaz ile ilgili aramızda yapılan kira kontratına göre bahsi geçen iş yerinde yapılan kira sözleşmesine istinaden geçen 5 yılda kira artışı yapılmamıştır. Geçen sürelerde kira artışı yapılmasını talep etmemize rağmen hiçbir sonuç ve netice alınılmamıştır.

3- )Yeni kira dönemi başlangıcı olan 01.01.2019 tarihinden itibaren ekonomik şartlar göz önünde bulundurularak aylık kiranın 25.500 -TL olarak 6 aylık peşin olarak tarafımıza ödenmesini talep etme gereği doğmuştur.

4-) İhtarnamenin tebliğinden itibaren 30 (otuz) gün içinde 6 aylık kira bedelini peşin ödemeniz, ödemediğiniz takdirde Borçlar Kanunu gereğince hakkınızda alacak ve tahliye davası açacağımızı yargılama giderleri ve vekâlet ücretinin tarafınıza yükletileceğini ihtaren bildiririz.

TALEP SONUCU :   Yeni kira dönemi başlangıcı olan 01.01.2019 tarihinden itibaren ekonomik şartlar göz önünde bulundurularak aylık kiranın 25.500 -TL olarak 6 aylık peşin olarak tarafımıza ödenmesini, aksi takdirde aleyhinize tahliye davası açacağımızı, aksi halde  Kira sözleşmesinin 01.01.2019 tarihinde sona ereceğini, kira sözleşmesinin yenilenmeyeceğini/uzatılmayacağını, kira sözleşmesine konu olan taşınmazın tarafınıza teslim edildiği tarihteki şartlara sahip şekilde boş ve kullanılabilir halde tarafımıza teslim edilmesi gerektiğini, aksi takdirde yasal yollara başvuracağımızı, yargılama giderleri ile vekalet ücretini ödemek zorunda kalacağınızı ihtar ederim. Mahkeme masrafları ve vekalet ücretinin tarafınıza yükleneceğini ihtar ediyoruz. tarih                                                                                                                   

                İHTAR EDEN

SAYIN NOTER,

Üç nüshadan ibaret iş bu ihtarnamenin bir nüshasının muhataba tebliğini, tebliğ şerhini taşıyan bir nüshasının tarafıma verilmesini diğer nüshasının tarafınızca saklanmasını talep ederim. tarih

İHTAR EDEN

Son düzenleme tarihi 23 Şubat 2020 18:16

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.