Aklınıza takılan başka detaylar mı var?

Günlük 10.000'i aşkın ziyaretçisi olan hukuk forumunda sorularınızı gündeme getirebilirsiniz.

HUKUK FORUMU

Yorum yaparak bilgiyi çoğaltın!

Yazıyı okumanızın ardından konuyla alakalı fikir, düşünce, gelişme veya düzeltmelerinizi yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bu sayede konuyla ilgili gelişmelerden e-posta yoluyla haberdar olur ve yenilikleri takip etme şansı yakalarsınız.

Kira Artış Farkına İtirazın Kaldırılması Dava Dilekçesi

Kira Artış Farkına İtirazın Kaldırılması Dava Dilekçesi

NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİ’ NE

İcra Dosya No        :

DAVACI               :

VEKİLİ                :

DAVALI               :

 

VEKİLİ                :

KONU                 :Davalının X İcra Müdürlüğü’nün …..sayılı dosyasına yaptığı itirazın kesin olarak kaldırılmasına ile % 20’den aşağı olmamak üzere icra inkar tazminatına hükmedilmesine karar verilmesi talebidir.

AÇIKLAMALAR        :

1- Müvekkilimiz ile davalı arasında 15.01.2011 tarihinde müvekkilimize ait “………………Altındağ Ankara ” adresindeki gayrimenkulün konut olarak kullanımı için 1 yıl süreli yazılı kira sözleşmesi imzalanmıştır. Kira bedeli X TL olarak kararlaştırılıp yıllık kira artış oranı %10 Tefe + üfe olarak belirlenmiştir. ( Ek : Kira Sözleşmesi )

2- Davalı kiracı, X ile X arası birikmiş kira artış farkı ( Her yıl sözleşmede belirlenen %10 artış ) alacağı X TL ile X -X arası birikmiş toplam kira alacağı olan X TL yi tahsil etmek amacıyla X İcra Müdürlüğünün X sayılı dosyasında ilamsız icra takibi başlatılmıştır. Kira bedelleri X-X ( XTL ) olarak, X arası da ( XTL) olarak hesaplanmıştır.

3- X İcra Müdürlüğü’nün X sayılı dosyasından gönderilen ödeme emri davalı borçlulardan X ye X tarihinde tebliğ edilmiş, X tarihinde ise itiraz edilerek takip durmuştur.

Davalı itirazlarında ‘’ Alacaklı tarafa takip tarihi itibariyle böyle bir borcu bulunmadığını, belirtilen nedenlerle dosya borcunun faiz ve ferileri ile birlikte tamamına itiraz ediyoruz.” şeklinde beyanda bulunmuştur.

Davalı borçlu itirazında haksız olup amaç icra takibini sürüncemede bırakmaktır. Davalı itirazına ilişkin hiçbir delil ve belge sunamamıştır. Davalı borçlu, müvekkilimizin taşınmazının kira bedelini ödediğine ilişkin herhangi bir belge veya ödeme dekontu sunmayarak, kira sözleşmesi ve kira sözleşmesindeki imzaya da itiraz etmediğinden söz konusu takibe itirazın kesin olarak kaldırılmasını istemek zorunlu hale gelmiştir.

Davalı kira sözleşmesindeki imzayı İİK m. 60 hükümleri gereğince kabul etmiş sayıldığından itirazın kesin kaldırılması gerekir.

DELİLLER              : X İcra Müdürlüğü’ nün X sayılı dosyası, kira kontratı, borçlunun itiraz dilekçesi örneği, bilirkişi ve her tür yasal delil

HUKUKİ NEDENLER  : İİK. HMK. ve sair ilgili yasal mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM   : Yukarıda açıklanan nedenlerle, davalının X İcra Müdürlüğü’ nün X sayılı dosyasındaki asıl alacak ve ferilerine yapılan itirazlarının kesin olarak kaldırılmasını, %20’den aşağı olmamak üzere icra inkar tazminatına hükmedilmesini, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini saygılarımızla vekaleten talep ederiz. tarih

Son düzenleme tarihi 23 Şubat 2020 19:04

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.