Kira Artış Farkına İtirazın Kaldırılması Dava Dilekçesi

Oca 30, 2020 | İcra Hukuku

Kira Artış Farkına İtirazın Kaldırılması Dava Dilekçesi

 NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİ’ NE

 

İcra Dosya No        :

 

DAVACI               :

VEKİLİ                :

DAVALI               :

                                       

VEKİLİ                :

 

KONU                 :Davalının X İcra Müdürlüğü’nün …..sayılı dosyasına yaptığı itirazın kesin olarak kaldırılmasına ile % 20’den aşağı olmamak üzere icra inkar tazminatına hükmedilmesine karar verilmesi talebidir.

AÇIKLAMALAR        :

1- Müvekkilimiz ile davalı arasında 15.01.2011 tarihinde müvekkilimize ait “………………Altındağ Ankara ” adresindeki gayrimenkulün konut olarak kullanımı için 1 yıl süreli yazılı kira sözleşmesi imzalanmıştır. Kira bedeli X TL olarak kararlaştırılıp yıllık kira artış oranı %10 Tefe + üfe olarak belirlenmiştir. ( Ek : Kira Sözleşmesi )

2- Davalı kiracı, X ile X arası birikmiş kira artış farkı ( Her yıl sözleşmede belirlenen %10 artış ) alacağı X TL ile X -X arası birikmiş toplam kira alacağı olan X TL yi tahsil etmek amacıyla X İcra Müdürlüğünün X sayılı dosyasında ilamsız icra takibi başlatılmıştır. Kira bedelleri X-X ( XTL ) olarak, X arası da ( XTL) olarak hesaplanmıştır.   

3- X İcra Müdürlüğü’nün X sayılı dosyasından gönderilen ödeme emri davalı borçlulardan X ye X tarihinde tebliğ edilmiş, X tarihinde ise itiraz edilerek takip durmuştur.

Davalı itirazlarında ‘’ Alacaklı tarafa takip tarihi itibariyle böyle bir borcu bulunmadığını, belirtilen nedenlerle dosya borcunun faiz ve ferileri ile birlikte tamamına itiraz ediyoruz.” şeklinde beyanda bulunmuştur.

 

Davalı borçlu itirazında haksız olup amaç icra takibini sürüncemede bırakmaktır. Davalı itirazına ilişkin hiçbir delil ve belge sunamamıştır.  Davalı borçlu, müvekkilimizin taşınmazının kira bedelini ödediğine ilişkin herhangi bir belge veya ödeme dekontu sunmayarak, kira sözleşmesi ve kira sözleşmesindeki imzaya da itiraz etmediğinden söz konusu takibe itirazın kesin olarak kaldırılmasını istemek zorunlu hale gelmiştir.

 

Davalı kira sözleşmesindeki imzayı İİK m. 60 hükümleri gereğince kabul etmiş sayıldığından itirazın kesin kaldırılması gerekir.

DELİLLER              : X İcra Müdürlüğü’ nün X sayılı dosyası, kira kontratı, borçlunun itiraz dilekçesi örneği, bilirkişi ve her tür yasal delil

HUKUKİ NEDENLER  : İİK. HMK. ve sair ilgili yasal mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM   : Yukarıda açıklanan nedenlerle, davalının X İcra Müdürlüğü’ nün X sayılı dosyasındaki asıl alacak ve ferilerine yapılan itirazlarının kesin olarak kaldırılmasını, %20’den aşağı olmamak üzere icra inkar tazminatına hükmedilmesini, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini saygılarımızla vekaleten talep ederiz. tarih

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Kira Artış Farkına İtirazın Kaldırılması Dava Dilekçesi

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir. Bilginin fonlanması ve geliştirilmesi amacıyla sitemize kayıtlı olmayan ziyaretçilerimizin günlük 3 makale görüntüleme hakkı bulunmaktadır.