Kira Alacağı İhtarname Örneği

Kira Alacağı İhtarname Örneği

ADANA X NOTERLİĞİ’NE;

KEŞİDE EDEN        :

VEKİLİ                     :

MUHATAP               :

KONU                       : Nisan-Eylül …… tarihleri arasındaki geciken toplam ………. TL kira parasının en geç ihtarnamenin tebliğinden itibaren 3 iş günü içinde ödenmesi aksi halde hakkınızda yasal yollara başvurulacağının ihtarıdır.

AÇIKLAMALAR    :

Sayın Muhatap;

………… başlangıç tarihli kira sözleşmesi uyarınca müvekkilimizin kiracısı bulunmaktasınız. Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos …….. ayları için aylık ……. TL ve Eylül ……. ayı için aylık …………. TL olmak üzere toplamda ………… TL gecikmiş kira borcunuz bulunmaktadır. İşbu ihtarnamenin tarafınıza tebliğinden itibaren en geç 3 iş günü içinde toplam borcunuz olan …………. TL’yi nakden ve defaten ödemeniz aksi halde yasal yollara başvurarak her türlü yasal ve icrai işleme geçeceğimizi, yapılacak işlemler sonucunda oluşacak faiz, her türlü yargılama giderleri ve avukatlık ücretinin tarafınıza yansıtılacağı hususunu ihtaren bildiririz.

Saygılarımızla,

Sayın Noter,

Üç nüsha olarak düzenlenen işbu ihtarnamenin bir nüshasının muhataba tebliğini, bir nüshasının dairenizde saklanmasını ve bir nüshasının da tebellüğ şerhli olarak tarafımıza iadesini rica ederiz.

Saygılarımızla.

Keşideci Vekili

Son düzenleme tarihi 12 Temmuz 2020 20:00

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.